23. august 2016

2. udgave af Grundbog i idrætssociologi

2. udgave

Grundbog i idrætssociologi er en bred introduktion til idræt set i et større samfundsperspektiv, især i en skandinavisk kontekst. Redigeret af Lone Friis Thing og Ulrik Wagner

Bogen er opbygget i tre dele med fokus på henholdsvis teori, metode og tematiske emner. Alle kapitler inddrager cases fra idrættens verden.

2. udgave er gennemrevideret og udvidet med fem nye kapitler om bl.a. kønsforskning, sport og medier samt social kapital, da det er aktuelle temaer for idrætssociologien.

Selvom bogens primære målgruppe er studerende på de lange videregående uddannelser, er den bredt formidlet og kan med fordel læses af alle med interesse for samspillet mellem idræt og samfund. Det gælder også studerende på professionshøjskoler og på de gymnasiale uddannelser.

Hent flyer om 2. udgave af Grundbog i idrætssociologi.

Læs mere om 2. udgave af Grundbog i idrætssociologi.