29. november 2016

Fra Tanke til handling - bevægelsens neurobiologi

Fra Tanke til handling

- bevægelsens neurobiologi er en ny lærebog, redigeret af Lasse Christiansen, Svend Sparre Geertsen, Jesper Lundbye-Jensen og Jens Bo Nielsen. En række af landets førende forskere og undervisere indenfor motorisk kontrol giver i bogen deres bud på, hvordan vores nervesystem kontrollerer vores bevægelser og tanker, gør os i stand til at tilegne os nye færdigheder og udformer vores hverdag.

»Vi agerer – derfor er vi«. Mennesker har tanker, følelser, meninger og holdninger, men alt det ville ikke betyde noget, hvis vi ikke kunne give dem udtryk gennem vore bevægelser. Selv det at tale forudsætter at bestemte muskler aktiveres i en bestemt rækkefølge og er derfor ikke grundlæggende forskellig fra andre former for bevægelse.

For at forstå, hvor komplekst og mirakuløst det i virkeligheden er, at det kan lade sig gøre at gå eller kaste og gribe en bold, kræver det indsigt i vores foranderlige og forunderlige nervesystem. Det er den indsigt, vi forsøger at give læseren med denne bog.

Med afsæt i cellens mikroskopiske komponenter tages læseren ved hånden og indføres via den cellulære muskel- og neurofysiologi i de mekanismer og principper, der ligger til grund for rygmarven og hjernens styring af vore bevægelser. Samtidig introduceres læseren til nogle af neurovidenskabens mere integrative områder og state-of-the-art forskning.

Bogen anvendes på idrætsstudiet, men er også tiltænkt en bredere læserskare ex fysioterapeuter, gymnasielærere mv.

Bestil og læs mere om Fra Tanke til handling - bevægelsens neurobiologi.