1. september 2016

Etablerede og Outsidere - en undersøgelse af idrætsundervisningen i Gymnasiet

bevilling

Nyt projekt på Institut for Idræt og Ernæring skal studere idrætsundervisningen i gymnasiet med henblik på at forstå, hvad der er på spil mellem de unge, når de bruger deres krop i en idrætskontekst. Forskning viser nemlig, at unge falder fra i den organiserede idræt, og unge generelt bevæger sig for lidt. Projektet er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg med 913.000 kr.

Fotograf: Stine Frydendal Nielsen

Om projektet

Intentionen med projektet er at studere, hvilken værdi idræt tilskrives af unge i dag. Projektets forskere har tidligere vist, at den idrætsaktive krop kan have lavstatusværdi blandt unge, hvilket fører til at de idrætsaktive unge føler sig som outsidere i den generelle ungdomskultur.

Studiet går i dybden med dette perspektiv ved at studere idrætsundervisningen i gymnasiet for at forstå, hvad der er på spil mellem de unge, når de bruger deres krop i en idrætskontekst. Paradokset mellem at idrætsundervisningen i gymnasiet skal være med til at motivere de unge til en fysisk aktiv hverdag, samtidig med at de unge bevæger sig for lidt og falder fra i den organiserede idræt undersøges i studiet.

Resultaterne vil bygge på et 6 måneders observationsstudie af 4 klassers idrætsundervisning fordelt på 2 forskellige skoler, som hver repræsenterer forskellige sociale lag. På baggrund af observationerne laves fokusgruppeinterview med de involverede elever.

Studiet anvender en teoretisk forståelsesramme hentet fra Norbert Elias’ figurationssociologi, der omhandler, hvordan mindre samfund er karakteriseret af magtforhold mellem etablerede og outsidergrupper. Studiet skal undersøge, hvordan dette magtforhold udspiller sig blandt unge med udgangspunkt i idrætsundervisningen i den danske gymnasieskole, for at forstå hvad der er på spil i forhold til de unges lyst til bevægelse.

Kontakt

Lektor Lone Friis Thing, lfthing@nexs.ku.dk

Postdoc Stine Frydendal Nielsen, sfnielsen@nexs.ku.dk