30. juni 2016

Stor investering fra Det Frie Forskningsråd i to projekter fra NEXS

bevilling

Professor og sektionsleder Erik Richter og professor Jørgen Wojtaszewski, begge fra sektionen for Molekylær Fysiologi, har modtaget henholdsvis 2.589.408 kr. og 2.505.600 kr. fra Det Frie Forskningsråd til projekter, der skal bidrage med skelsættende forskning til gavn for samfundet.

Bevillingerne fra Det Frie Forskningsråd uddeles for at fremme originale idéer og nye initiativer i dansk forskning. Projekterne der modtager penge er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet.

Identifikation af molekyler der gør motion sundt

Erik Richters projekt Dynamics of exercise signaling in muscle and fat and its effects on adaptation to exercise training vil medvirke til at kunne forklare, hvorfor der er forskel på individuel tilpasning til fysisk træning. Projektet undersøger den mangfoldighed af ændringer enzymers aktivitet medfører, når muskler arbejder.

Projektets hypotese er, at den molekylære signalering, der udløses af et akut arbejde i musklerne til en vis grad er et stressrespons, og at stressresponset vil være en del mindre, når arbejdet udføres efter træning, fordi musklerne er vant til arbejdet. Det er også hypotesen, at det netop er den signalering, som reduceres efter træning, der er nødvendig for at musklerne kan forbedre deres egenskaber som følge af træning. I sidste ende vil projektet bringe vigtig ny viden til forståelsen af de mekanismer, der regulerer menneskets individuelle tilpasning til fysisk aktivitet.

”Bevillingen giver mulighed for at forstå, hvordan muskelarbejde påvirker tusinder af molekyler i musklerne og i fedtvævet. Med andre ord kan vi tegne et landkort af molekylære forandringer i muskler og fedtvæv udløst af muskelarbejde, og ambitionen er at kunne identificere netop de molekyler, der er ansvarlige for den sundhedsfremmende virkning af motion”, siger professor Erik Richter og fortsætter ”Det er vigtigt for mig at understrege, at det arbejde, der har ført til bevillingen er foregået i samarbejde med dels australske kolleger fra Sydney University, dels med professorerne Bente Kiens og Jørgen Wojtaszewski i sektionen for Molekylær Fysiologi.”

Vejen til ’motionspillen’

Formålet med Jørgen Wojtaszewskis projekt Mechanistic insights to exercise-induced muscle insulin sensitivity er at bestemme de forandringer, der sker i muskler som efterfølgende forbedrer følsomheden for hormonet insulin. Udgangspunktet er, at en god virkning af insulin er af stor betydning for sundhed og i forebyggelse af sygdom. Hver gang vi har været fysisk aktive (gået en tur, cyklet på arbejde) udviser vores muskulatur en forbedret virkning af insulin.

Projektets formål er at identificere de muskulære forandringer som sker under fysisk aktivitet og som leder til den øgede virkning af insulin. Projektet arbejder ud fra en hypotese om at cellens energi-sensor (et protein benævnt ”AMP aktiveret protein kinase”) er en central spiller, hvilket man vil eftervise ved brug af gen-modificerede dyremodeller. Men også andre ukendte aktører kan være involveret, og dette undersøges ved brug af proteomics- teknologien i studier af mennesket.

”Vi ved meget om de positive effekter af fysisk aktivitet. Den viden skal vi udnytte bedst muligt, og én vej – naturligvis blandt andre – er den farmakologiske. I princippet kan den indsigt som dette projekt bibringer være et vigtigt skridt på vejen mod ”motion på flaske”, siger professor Jørgen Wojtaszewski, der samtidig understreger, at projektet er et samarbejde med kolleger i sektionen for Molekylær Fysiologi og bl.a. forskere fra proteom-centret på Syddansk Universitet.

I alt har Det Frie Forskningsråd bedømt knap 1500 ansøgninger hen over foråret. Med et samlet bevilget beløb på 565 millioner kroner ud af et samlet ansøgt beløb på 5,5 milliarder kroner giver det en succesrate på cirka 10 procent. Det vidner om stor konkurrence om rådets midler.

Kontakt

Erik Richter, erichter@nexs.ku.dk, 2875 1626

Jørgen Wojtaszewski, jwojtaszewski@nexs.ku.dk, 2875 1625