30. juni 2016

Det gode Ældreliv på Folkemødet

folkemøde

Institut for Idræt og Ernæring, Institut for Fødevarevidenskab og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi drog på Folkemødet på Bornholm med det formål at sætte den nyeste viden om fysisk aktivitet, ernæring, fødevarer, sundhedsøkonomi og ældre i spil i den kommunale og nationale virkelighed.

Lørdag d. 18. juni brugte en række politikere, forskere, erhvervsfolk og meningsdannere 2 ½ time på at debattere, hvordan vi skaber fremtidens gode ældreliv. Udgangspunktet var ny viden fra Københavns Universitet i kombination med Kalundborg Kommunes ældrestrategi. Derfra blev det løftet op til de nationale udfordringer og muligheder for ældreområdet.

Blandt paneldeltagerne var direktør i Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup, direktør i Madkulturen Judith Kyst, innovationsdirektør i COOP Jeff Salter, direktør i Kalundborg Kommune Hanne Dollerup, medlem af social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening Ole Glahn (R) – og adskillige repræsentanter fra Københavns Universitet, herunder institutleder på Institut for Idræt og Ernæring professor Arne Astrup og institutleder på Fødevarevidenskab Bjarke Bak Christensen.

Læs stor reportage fra delen om fødevarer og ernæring i artiklen Forskning i mad og fysisk aktivitet kan holde ældre aktive længere.

Læs stor reportage fra delen om økonomi og trivsel i artiklen Maden kan være løftestang for et bedre liv til de ældre.

Emner