10. juni 2015

Skab Morgendagens Skole – fra forskning til forandring

opus

I foråret 2015 har 12 folkeskoleklasser fordelt rundt på Sjælland deltaget i et lærings- og forandringsprojekt, der har taget udgangspunkt i viden fra forskningscentrene OPUS og Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet.
Med fokus på mad og bevægelse har formålet været at gøre eleverne mere bevidste om, hvad der får dem til at trives og have det sundt og godt i skolen.
I projektet har eleverne udviklet deres egne idéer til, hvad der gør en positiv forskel for dem. Der var udloddet 2 x 15.000 kr. til at føre de to bedste af elevernes idéer ud i livet.

Undersøgelser viser, at jo ældre børn bliver, jo mere usundt spiser de, og jo mindre bevæger de sig. Derfor er viden om kost og fysisk aktivitets betydning for sundheden særlig relevant i udskolingen. Med midler fra Nordea-fondens OPUS-bevilling fik Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet mulighed for – i samarbejde med Skoletjenesten på Science – at oprette en undervisningsenhed som et pilotprojekt, der skulle skabe en bedre og sundere skole.

Arbejdende elever i workshop

Arbejdende elever i workshop

Undervisningen i projekt Skab Morgendagens Skole var baseret på den nyeste viden om ernæring og fysisk aktivitet fra Forskningscenter OPUS og Center for Holdspil og Sundhed. Projektets undervisningsenhed bestod af et hold unge forskere og undervisere fra skoletjenesten. I løbet af februar og marts besøgte undervisningsenheden 12 klasser på 6.-9. klassetrin fordelt rundt på Sjælland.

Hvordan går man fra forskning til forandring?

Det var et vigtigt element i projektet at sætte forskningsresultater og -erfaringer i spil og skabe konkrete forandringer i skolen. Projektet fokuserede på rummet omkring spisesituation og bevægelse, som man ved har stor betydning for eleverne velvære. For at skabe de optimale muligheder for at udvikle på skolens rum blev alle underviserne sendt på workshop i Arkitektfirmaet Arkilab, der arbejder med at udvikle bydesign i en proces med høj grad af brugerinvolvering.

Illustration af den ene vinder-idé (#fodboldogmad)

Illustration af den ene vinder-idé (#fodboldogmad)

Læring, refleksion og sandsynligheden for at påvirke fremtidig sundhedsadfærd bliver fremmet ved at prøve tingene på egen krop og af at opleve relevans for egen hverdag. Derfor fokuserede man meget på elevinddragelse og arbejdede med handlekompetencer i praktiske øvelser og workshop.

Undervisning i fysisk aktivitet og ernæring

Hvert besøg bestod af en dag med fokus på bevægelse og en dag med fokus på ernæring. Begge dage fra kl. 9 – 15. Formiddagene forløb som en kombination af teori og praktiske øvelser om eksempelvis effekten af forskellige fødevarer på deres blodsukker, smagsprøver på forskellige kålsalater, effekten af forskellige aktiviteter på elevernes puls og effekten af fysisk aktivitet på hukommelse. Eleverne blev inddraget i undervisningen ved at diskutere deres egen hverdag og vaner i forhold til bevægelse og mad, samt betydningen for deres trivsel og sundhed.

Workshop med fokus på elevernes forslag til en sundere skole

Eftermiddagene var sat af til en workshop, hvor eleverne udviklede og designede deres egne bud på, hvad der kan få dem til hhv. at bevæge sig mere og spise bedre - og måske en smule sundere - i løbet af skoledagen. Elevernes i alt 155 idéer indgik i en konkurrence, hvor skolen kunne vinde 15.000 kr. til etablering af nyt rum for hhv. en bedre madoplevelse og 15.000 kr. til en mere aktiv skoledag.

Vinderidéerne

Præmieoverrækkelse Gilbjergskolen

Præmieoverrækkelse Gilbjergskolen

For mad-kategorien vandt ideen ’Fodbold og mad’ indsendt af 8.x fra Gilbjergskolen i Gilleleje. ’Fodbold og mad’ gik ud på at etablere et hyggeligt udendørs spisemiljø med en panna-fodboldbane i centrum. For bevægelses-kategorien vandt ideen ’RedBuzzRun’ indsendt af 9.k fra Pilegårdsskolen i Kastrup.  ’RedBuzzRun’ gik ud på at lave konkurrencer om hvor hurtigt man løber op ad trappen ved at installere to røde knapper med stop-ur funktion.

Præmieoverrækkelse Pilegårdsskolen

Præmieoverrækkelse Pilegårdsskolen

Begge idéer er meget simple og letforståelige og kan være til gavn for alle eleverne på skolen. Idéerne vil være nemme at implementere – også inden for budgettet på 15.000 kr. Madidéen ’Fodbold og Mad’, der handler om etableringen af et spisemiljø er udtryk for et behov, der gik igen på et stort antal skoler; eleverne ønsker bedre omgivelser, når de spiser. Fra OPUS ved vi, at omgivelserne har betydning for spisesituationen.

Bevægelsesidéen ’RedBuzzRun’ trigger et helt grundlæggende konkurrencegen i de fleste og skaber derved øget aktivitet inden for skolens eksisterende rammer. På denne vis er vi i projektet gået fra forskning, over engagerende undervisning og til forandring.