5. oktober 2015

Ny træningsmetode rulles ud på danske skoler

Folkeskole

5-10-15 er en ny træningsmetode for skolebørn og deres forældre. Metoden får på blot syv uger børn til at forbedre løbepræstationen, giver dem stærkere knogler og øget muskelmasse. Forældre der træner efter metoden får forbedret kondition og løbepræstation, lavere fedtprocent og øget muskelmasse. Metoden er udviklet af Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet (KU), støttet af Nordea-fonden og er den seneste tid blevet afprøvet på mere end 60 danske skoler. I dag kåres Rønne Privatskole på Bornholm som landets bedste skole til at træne efter metoden.

Børn der løber5-10-15-metoden er en ny motionstendens inden for intervaltræning og baseret på resultater fra et forskningsprojekt fra Center for Holdspil og SundhedInstitut for Idræt og Ernæring, KU. Heri deltog 23 børn og voksne, der over en periode på 7 uger udførte 5-10-15-træning.

Resultaterne viste, at både børn og voksnes sundhedstilstand blev forbedret og at forældrene oplever, at træningen medvirker til at styrke relationen til barnet fra træningsperiodens start til dens slutning. På den baggrund blev der hurtigt indgået et samarbejde med Dansk Skoleidræt om at udvikle et koncept og en konkurrence, der kunne afprøve metoden på skoler landet over.

”Vi iværksatte forskningsprojektet, ud fra nogle forventninger om, at der ville være nogle sundhedsgevinster at hente for både børn og voksne. Men effekten er endnu bedre, end vi havde turdet håbe på”, udtaler professor Jens Bangsbo, der er centerleder for Center for Holdspil og Sundhed ved Institut for Idræt og Ernæring, KU. Jens Bangsbo stod også i spidsen for projektet, da metoden efterfølgende blev afprøvet i en landsdækkende konkurrence målrettet 2.-4. klasse.

Mere end 60 skoler deltog i landsdækkende konkurrence – Rønne Privatskole vandt

Hele 143 klasser og ikke mindre end 3200 elever fordelt på mere end 60 skoler tilmeldte sig konkurrencen. Særligt Rønne Privatskole på Bornholm lagde en stor indsats for dagen, da deres 3. klasse løb ca. 9000 sprinter af 5 sekunder. Godt hjulpet af 10 forældre som trænede med og bidrog til konkurrencen. Nu har skolen mulighed for at udbygge idrætsfaciliteterne, da der med sejren i konkurrencen følger et gavekort på 15.000 kr. til A-Sport. Men også elevernes nære relationer er styrkede:

”5-10-15-konceptet og deltagelsen i konkurrencen har givet et stærkere sammenhold i klassen. De ville virkelig vinde den her konkurrence, så her var noget, som eleverne kunne stå sammen om ”, udtaler deres idrætslærer Frank Krogh Hansen.

Men også i hjemmet er der rykket på nogle ting: ”Det er meget tydeligt, at flere af børnene er kommet i bedre form. To piger fra klassen fortæller, at de nu træner op til 4 gange om ugen med deres mødre, for som de siger ’vi snakker også sammen når vi løber, og bliver glade’. Det er fedt som lærer, at være med til at formidle noget, der rykker ved tingene”, slutter Frank Krogh Hansen.

Træning der involverer hele familien

5-10-15-metoden er målrettet børn og deres utrænede forældre og tager udgangspunkt i, at kortvarig træning med varieret intensitet appellerer til både børn og voksne, og at de bliver stimuleret af at løbe, uanset niveau.

Den kortvarige 5-10-15-træning kan bruges som en aktiv pause i undervisningen, i frikvartererne, i idrætsundervisningen og indeholde læringselementer, alt sammen i tråd med skolereformens krav til bevægelse i skoletiden. Yderligere kan træningen passes ind i familielivet, da den har kort varighed, og især fordi hele familien kan træne sammen.

Prisen som landets bedste 5-10-15-skole overrækkes ved et event i dag mandag d. 5-10-(20)15, kl. 14 på Rønne Privatskole.

Denne begivenhed har blandt andet deltagelse af professor og centerleder Jens Bangsbo, og repræsentanter fra Dansk Skoleidræt. Medier er velkomne – der er gode billedmuligheder, når hele skolen træner efter 5-10-15-metoden. Tilmelding nødvendig.

Program for præmieoverrækkelse

Kl. 14:00 - Introduktion ved Jens Bangsbo

Kl. 14:15 - Hele skolen træner 5-10-15 (gode billedmuligheder)

Kl. 14:40 - Præsentation af resultater

Kl. 14:50 - Præmieoverrækkelse

Kontakt

Ved info om Rønne Privatskoles deltagelse i 5-10-15-projektet:

Frank Krogh Hansen, Idrætslærer, Frank.Krogh.Hansen1@skolekom.dk

Yderligere kontaktinfo:

Professor og centerleder Jens Bangsbo, jbangsbo@nexs.ku.dk, tlf.35 32 16 23.