9. juli 2015

Københavner-erklæring om dans og læring

The Copenhagen Declaration

Forskningsdelen ved den 13. verdenskongres i Dance and the Child International ”Twist & Twin – exploring identities in dance” slutter den 10. juli med fremlæggelsen af dokumentet – "The Copenhagen Declaration"

Det internationale dokument fremlægges af de inviterede keynotes Ralph Buck (NZ) og Erica Rose Jeffrey (Aus) og indeholder resultatet af deres arbejde med både børn og unge, undervisere og forskere gennem den uge, som kongressen har varet, om at udvikle et internationalt dokument – "The Copenhagen Declaration".

Dokumentet sætter ord på, hvad de kunstneriske fagområder herunder dans kan gøre for uddannelse i et bredere perspektiv i forhold til bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.

Generalsekretær for den danske UNESCO national kommission, Jens Dalsgaard kommer og modtager dokumentet som afslutning på keynoten. Dokumentet er et eksempel på hvordan forskning og praksis gensidigt inspirerer hinanden i forhold til at skabe ny viden og fremadrettet politisk handling, hvor den nye viden implementeres i praksis.

Læs om verdenskongressen

Forskning med fødderne – 730 deltagere er til verdenskongres i dans
Af Hanne Kokkegård på dr.dk 8. juli 2015

Børn kan danse sig ind i matematikkens verden
Af Hanne Kokkegård på dr.dk 9. juli 2015

800 børn og voksne samlet til Verdenskongres om dans og identitet i København
Af Merete Lindstrøm, P1 Morgen 9. juli 2015