14. april 2015

Kaj Winther adjungeret professor

udnævnelse

Kaj Winther er blevet adjungeret som professor i klinisk ernæring og naturlægemidler ved Institut for Idræt og Ernæring, sektionen for Bioaktive Fødevarer og Sundhed.

Kaj Winther er tidligere overlæge ved et Trombose og Hæmostase Center og var derefter ledende overlæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Frederiksberg Hospital.

I en årrække har han arbejdet med klinisk testning af kosttilskud og naturlægemidler hos raske forsøgspersoner og i forskellige patientgrupper såvel under hvile som under fysisk aktivitet.

Kaj Winther vil således bidrage med denne ekspertise i sektionens forskning og undervisning inden for bioaktive kostkomponenter og klinisk ernæring samt i institutsamarbejdet på tværs af ernæring og fysisk aktivitet.