26. juni 2015

Sundhedsviden fra danske skoler skal ud til hele verden

Fodbold og sundhed for børn

Danmark bliver foregangsland for sundhedsarbejde rettet mod skolebørn, når Center for Holdspil og Sundhed sammen med FIFA og DBU i august starter projektet ’11 For Health’ i en række danske skoler.

’11 For Health’ projektet kombinerer forskning med træning og sundhedslære for elever i 5. klasse. Foto: Bo Kousgaard

Det internationale fodboldforbund FIFA har udpeget Danmark som det land, hvor den verdensomspændende sundhedskampagne “11 For Health” skal afprøves og udvikles færdig, inden den sættes i søen i mere end 30 lande verden over.

Derfor ruller fodbolden ind på skoleskemaet hos 5. klasses elever i 11 danske skoler fra august måned og 11 uger frem. I den periode kommer eleverne til at træne med fodbolden og samtidig arbejde med 11 forskellige budskaber om sundhed.

Fodboldleg kombineres med sundhedstemaer

- Navnet refererer blandt andet til, at projektet varer i 11 uger, hvor hver uge er dedikeret til et specielt emne som intens motion, sund kost, alkohol, fairplay eller mobning, fortæller professor og projektleder Peter Krustrup fra Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet, der har været med til at udvikle de 11 budskaber, som projektet er bygget op omkring.

- Eleverne spiller 45 minutters fodbold to gange om ugen, hvoraf den ene bruges på decideret træning, og den i den anden bliver fodboldlegen kædet sammen med et af de 11 temaer, så børnene blandt andet bliver bevidste om, hvordan man opfører sig over for hinanden, siger Peter Krustrup.

Drenge og piger træner sammen og træningen styres af lærere, der bliver særligt uddannede i fodboldtræning og sundhedslære. DBU arrangerer sammen med FIFA og Center for Holdspil og Sundhed et trænerkursus 14.-16. august, hvor de 11 skoler fra Frederikssund, Frederiksberg, København og Roskilde sender en mandlig og en kvindelig lærer hver, der skal uddannes i programmet. Som udgangspunkt vil der være mindst én lærer fra hver skole, der i forvejen har erfaring som fodboldtræner.

Flot anerkendelse af den danske forskning i fodbold og sundhed

En tidlig version af “11 For Health” bliver benyttet i 20lande i Afrika og Sydamerika, hvor børns daglige udfordringer er nogle andre end den virkelighed, vi kender i den vestlige verden. Projektet skal nu justeres til at fungere i den vestlige verden – og det er altså her, Danmark kommer ind i billedet.

Erfaringerne med de danske skoleelever skal bruges til at gøre FIFA’s sundhedskampagne klar til at blive udrullet i foreløbig 30 lande i den vestlige verden inden 2019.

Årsagen til at FIFA har valgt Danmark som pilotland skal findes i det mangeårige samarbejde, der har været mellem FIFA og forskerne i Center for Holdspil og Sundhed.

- Det er et spændende projekt, som vi er meget glade for at medvirke i, fordi det har potentiale til at vise vejen for, hvordan vi kan anvende de ekstra timer, som folkeskolereformen har øremærket til motion. Det er samtidig en flot anerkendelse af vores forskning og af de resultater, vi har opnået – blandt andet med studier af fodboldtrænings sundhedseffekt for skolebørn*, siger Peter Krustrup.

Børnene testes før og efter 11 uger med fodbold på skoleskemaet

Der er også en forskningsdel i “11 For Health”. Børnene testes før og efter de 11 ugers fodboldtræning, og forskerne fra Center for Holdspil og Sundhed kigger blandt andet på puls under træning, kondition målt med Yo-Yo børnetesten, længdespring, balance, koordination - og eleverne kommer til at udfylde spørgeskemaer til kortlægning af deres sundhedsviden før og efter projektperioden.

Disse tests foretages af forskningsassistent Christina Ørntoft, PhD studerende Malte Nejst Larsen og professor Peter Krustrup fra Center for Holdspil og Sundhed.

Det er meningen, at projektet gøres landsdækkende fra skoleåret 2016/17 med anslået 100 deltagende danske  skoler.


* Se abstracts fra de videnskabelige artikler om studier af fodboldtrænings sundhedseffekter for skolebørn: