1. oktober 2014

Bevillinger uddelt af Mette Winkler's fond

Mette Winkler's fond

har uddelt penge til projekter, studieophold, formidling, internationale seminarer og konferencer relateret til kvinde idrætten i Danmark.

Bestyrelsen i Mette Winkler's fond, bestående af Else Trangbæk, Arne Astrup samt Susanne Ravn fra SDU har vurderet de indkomne ansøgninger, og har i henhold til Fondens formål uddelt en række bevillinger.

Bevillingsmodtagere er
Navn Titel/formål på projekt Bevilliget beløb
Lone Friis Thing "Frontløber - en sportbiografi" 10.000
Lone Friis Thing "Football fitness" 10.000
Kirsten Kaya Roessler "Har kvinder psyken til at konkurrere"? 60.000
Liva Mortensen Semesterophold på Friluftsuddannelsen på det Newzealandske Universitet 10.000
Christina Blicher Johnson "Dansende idrætskroppe" 75.000
Lotte Stausgaard Skrubbeltrang Støtte til besøg på Harvard Kennedy School, hvor der arbejdes indgående med Gender studies og ulighed 44.000
Gertrud Phister "Girls, physical education and sports – outsiders and their integration" 55.000
Louise Kamuk Storm "Talentudviklingsmiljøer i kvindeeliteidræt" 55.000
Hanne Bloch Lauridsen "Tilbagevenden til idræt efter forreste korsbåndsskade hos kvindelige idrætsudøvere" 22.000
Eva Kold Graversen "At synliggøre at bevægelsesformen parkour også er for piger og kvinder via eventet Copenhagen Girls Gathering" 19.000
Camilla Friberg Virksomhedsprojekt med fokus på udvikling af fodtennis for kvinder 15.000
Eva Wulff Helge Fremme knoglesundhed og forebygge osteoporose hos kvinder gennem idræt og fysisk aktivitet 26.000