17. januar 2014

Kurt Højlund adjungeret professor

udnævnelse

Diabetesforsker Kurt Højlund er den 1. januar 2014 udnævnt til adjungeret professor i fagområdet "Metabolisme ved Sundhed og Sygdom" ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Det fem-årige professorat er forankret ved Sektionen for Molekylær Fysiologi, August Krogh Centret, Institut for Idræt og Ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Kurt Højlund er 46 år, og er overlæge på Endokrinologisk afdeling M ved Odense Universitetshospital, og forskningslektor ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet.

Kurt Højlund forsker i årsager til udvikling af insulinresistens ved fedme og type 2 diabetes, og hvordan denne tilstand kan forebygges og behandles, bl.a. ved øget fysisk aktivitet.

Støttet af Novo Nordisk Fondens Excellence Grant og en Sapere Aude DFF Forskerleder bevilling fra Det Frie Forskningsråd har Kurt Højlund over de seneste år etableret sig som leder af sin egen forskningsgruppe.

Det har ført til opdagelsen af en sammenhæng mellem nedsat insulinvirkning, fedtophobning og defekter i musklernes forbrændingsanlæg (mitokondrierne) ved insulinresistens.

Med sin nye tilknytning vil Kurt Højlund styrke samarbejdet mellem forskningen i Odense og København til gavn for patienter med type 2 diabetes samt forstadier til denne sygdom.