22. maj 2014

Jens Bo Nielsen modtager Vanførefondens forskerpris 2014

pris

Jens Bo Nielsen modtager prisen for sit bidrag til forskningen og overrækkes den 27. maj 2014 på Vanførefondens årsmøde på Nationalmuseet.

Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Forskerprisen”. Prisen er på 100.000 kr.

Om prisen

Fonden uddeler hvert år prisen til en forsker, som gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller tilskadekomst.

Prisen er dog ikke knyttet til bestemte fag eller forskningsområder og kan derfor gives til forskere, som øger samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap.

Kontakt

Jens Bo Nielsen