11. december 2014

Insekter til føde og foder

greeinsect

Fagmagasinet MoMentum, udgivet af Jordbrugsakademikernes og Magistrenes fagforeninger i fællesskab, sætter i november nummeret fokus på insekter som føde og foder.

Nanna Roos beskriver hvordan GREEiNSECT undersøger muligheder og perspektiver for insektopdræt i Kenya, og ph.d. studerende Afton Halloran dækker lovgivningsmæssige sider af at indføre insekter i fødekæden i Europa.

GREEiNSECT partner fra PLEN, Jørgen Eilenberg og Annette Bruun Jensen bidrager med at perspektivere potentialet for at insekter kan bidrage til vores fødevareforsyning, bl.a. gennem udnyttelse af droneyngell fra honningbier.

Insekter som føde og foder har over de sidste år fået stor opmærksomhed i en række Europriske lande, især Holland, og FAO (United  Nations Food and Agriculture Organization) ser det som en at de få uunyttede muligheder for at forbedre bæredygtigheden i vores fødevareforsyning som er under hårdt pres af den stigende globale befolkning. 

Kontakt

Nanna Roos