16. december 2014

Fodbold og zumba mindsker smerter og øger kondition hos hospitalsansatte

Forskning

Spil fodbold eller gå til zumba med kollegerne. På den måde mindsker du blandt andet smerter og ømhed i kroppen og får en bedre kondition og fysik. Det viser resultater fra et ph.d.-studie blandt ansatte på et norsk hospital.

Resultaterne fra Svein Barenes ph.d.-studie viser, at både fodbold og zumba er effektive træningsformer, som forbedrer deltagernes helbred og arbejdskapacitet. Foto: Svein Barene.

DHL-stafet, gåture, løbetræning, yoga og spinning. De senere år har en del arbejdspladser på forskellig vis valgt at støtte medarbejderne i at motionere. Og undersøgelser har antydet, at fodbold og zumba er motionsformer, der effektivt forbedrer deltagernes kondition og mindsker deres fedtprocent.

I sit ph.d.-studie har førsteamanuensis Svein Barene derfor undersøgt både de fysiologiske og arbejdsrelaterede helbredsmæssige effekter af fodbold og zumba hos kvindelige medarbejdere ansat på et norsk hospital. Han forsvarede for kort tid siden sin ph.d.-afhandling ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Færre smerter

Både fodbold og zumba havde en positiv effekt på fysik og smerter hos forsøgsdeltagerne, viser ph.d.-studiet.

- Efter 12 ugers træning med enten fodbold eller zumba oplevede medarbejderne både mindre intensive smerter og færre dage med smerter i nakke og skuldre per måned end de kolleger, som ikke trænede. Det samme var tilfældet efter 40 uger for de hospitalsansatte, som spillede fodbold, fortæller førsteamanuensis Svein Barene fra Høgskolen i Hedmark, Norge.

72 kvindelige plejere trænede i 40 uger

I alt deltog 107 kvindelige hospitalsansatte i undersøgelsen. 72 af dem spillede enten fodbold eller gik til zumba i fritiden 40 uger i træk – 2-3 gange 1 time om ugen de første 12 uger, og herefter 1-2 gange ugentligt. 35 hospitalsansatte gjorde som de plejede og fungerede som reference.

Effekten af at træne gennem længere tid blev målt ved at undersøge deltagernes:

• smerter i lænden og i nakke og skuldre
• kondition
• fedtprocent
• knogletætheden i benene
• indhold af proteiner i blodet, der regulerer vægt og knoglebygning

Dette blev undersøgt inden træningen startede, igen efter 12 ugers træning og til slut efter 40 ugers træning. Resultaterne blev dels sammenlignet de to træningsgrupper indbyrdes og med resultater fra deres kolleger, som ikke trænede.

Arbejdspladsen bidrog til rekruttering af deltagere

Ledelsen på hospitalet medvirkede aktivt i at rekruttere deltagere til projektet. Efter et indledende møde om projektet med direktøren, kontaktede han/hun 36 ledere og bad dem orientere deres medarbejdere om formålet med projektet og invitere dem til et informationsmøde, som blev afholdt i arbejdstiden. Hospitalets intranet blev også brugt til at fortælle om projektet og informationsmøderne.

Bedre kondition og lavere fedtprocent af fodbold og zumba

Træningen havde også en tydelig positiv effekt på deltagernes kondition og fedtprocent.

- De hospitalsansatte, som trænede fodbold eller zumba, havde efter 12 uger en bedre kondition end deres kolleger, som ikke trænede. Efter 40 ugers træning var det kun de hospitalsansatte, som gik til zumba, der havde bedre kondition end kollegerne. Deltagerne i både fodbold og zumba oplevede et fald i fedtprocent efter 12 og 40 ugers træning, siger førsteamanuensis Svein Barene.