16. december 2013

Sapere Aude: DFF-Forskertalent 2013

bevilling

Michael Nyberg og Martin Friedrichsen modtager hver deres bevilling fra Det Frie Forskningsråd.

Sapere Aude: DFF-Forskertalent 2013

En Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevilling gives som en ekstra anerkendelse til forskere, som i det forløbne år har modtaget et individuelt postdocstipendium fra Det Frie Forskningsråd.

Bevillingsmodtagere

Michael Nyberg

Sektion for Integreret Fysiologi får 489.600 kr. til projektet "Inefficient functional sympatholysis in aging humans: role of erythrocyte-released ATP".

Martin Friedrichsen

Sektion for Molekylær Fysiologi får 496.800 kr. til projektet "Regulation of irisin levels and its possible link to browning of adipose tissue". 

Bevillingen skal bl.a. gøre det muligt at gennemføre et forskningsophold i udlandet. Den kan også bruges til at afholde eller deltage i en international forskningskonference.

Læs mere i pressemeddelsen fra Det Frie Forskningsråd.