11. december 2013

Motion kan leges ind

motion

Hvis vi skal have de mere motionsuvante børn til at være aktive i børnehaver, skoler og fritidstilbud, så kræver det, at pædagoger og lærere får mere fokus på legen som vejen til motion.

Fysisk aktivitet blandt børn kan fremme folkesundheden, skabe gode sociale relationer og give børn et godt udgangspunkt for faglig udvikling. Der er derfor alle mulige gode grunde til at arbejde for, at alle børn bliver gode til og glade for at bevæge sig.

Det var udgangspunktet for projektet ”Klar, Parat Husum”, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune i 2011-2013 har gjort en særlig indsats for at få motionsuvante børn i bydelen Husum til at bevæge sig mere. Evalueringen af projektet er afsluttet her i efteråret 2013.

”Slutevaluering. Klar, Parat – Husum. Motion for børn og unge” af Charlotte Østergaard, Glen Nielsen og Maria Sofia Borg, udgivet af Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, 2013.

Husk at bevare legen i idræt

Projektet har overordnet nogle gode resultater, der er værd at bide mærke i for de kommuner og andre aktører, der gerne vil gøre en indsats for børns motion og sundhed, fortæller Charlotte Østergaard:

”En af vores vigtigste konklusioner er, at lærere og pædagoger skal huske de legende elementer, når de laver motion og idræt med børnene. Især mange af skolernes idrætslærere er mest optaget af spil, hvor der er et element af konkurrence, og det kan ofte få de motionsuvante børn til at miste lysten til at deltage.”

De konkurrenceprægede spil er så indgroet en del af hele forståelsen af motion og idræt, at kommunens projektteam egentlig havde tænkt sig, at bevægelsesuddannelsen af pædagoger også skulle have handlet om blandt andet boldspil og andre former for idræt.

”Nogle af de eksterne rådgivere i projektet gik ind og sagde: Lad være med det. Fokuser i stedet på at få motionen ind gennem forskellige former for leg, og det valg faldt i god jord hos pædagogerne. Det betød, at alle kunne deltage, alle var motiverede for at være med, og pædagogernes begejstring smittede af på børnene”, fortæller Charlotte Østergaard og fortsætter.

”At der var tale om ret simple lege, som alle kunne tage del i og som ikke krævede særligt udstyr eller baner, betød også, at børnene tog legene med hjem og lærte deres forældre dem. Når det er simple lege har det den yderligere fordel, at pædagogerne kan give de større børn i børnehaven et medansvar for at tage de mindre børn med i legen.”

Skab læring i grupper på arbejdspladsen

En anden anbefaling i evalueringen handler om, at der er god effekt af såkaldt ”on the job training”. Det vil sige et uddannelsestilbud til pædagoger og idrætslærere, der

  • er skræddersyet til målgruppens behov og læringsmål
  • primært foregår på deres egen arbejdsplads
  • involverer en gruppe af kolleger

”Vores evaluering viser, at det har afgørende betydning, at man er en gruppe af kolleger af sted sammen. Det er svært at løfte hele området omkring bevægelse for én enkelt pædagog. Pædagogerne har nemlig stor gavn af den sparring, de kan give hinanden i dagligdagen, når de har været på uddannelsen sammen. Den sparring betyder meget for deres motivation for at arbejde med nye måder at skabe motion og bevægelse i børnehaven”, forklarer Charlotte Østergaard.

Der skal strukturel forebyggelse til

Sidst, men ikke mindst, kommer evalueringen med den overordnede konklusion, at det kræver en strukturel indsats at få motionsuvante børn til at bevæge sig mere. Det er en anerkendelse af, at projekt Klar, Parat Husum har været rigtigt tænkt.

”Projektet prøvede at oprette en motoriklegestue, der netop var til de motionsuvante børn. Men selvom det var et gratis tilbud, der fandt sted i lokalområdet, og selvom forældrene af pædagogerne blev opfordret til at gøre brug af det, så var der kun meget få, der benyttede tilbuddet”, forklarer Charlotte Østergaard.

Det var en erfaring, der ligger i forlængelse af en generel tendens, man har fundet gennem projektet: Jo færre socioøkonomiske ressourcer, der er i en familie, jo større er sandsynligheden for, at barnet har et lavt motorisk niveau. Det er derfor, at der skal en strukturel indsats til for at nå den her målgruppe, understreger Charlotte Østergaard og peger på, at det har Klar, Parat Husum-projektet netop sørget for. Dels ved at indarbejde motionen i den hverdag, børnene allerede er, dels ved at give de professionelle omkring børnene redskaberne til at skabe forandringen.