17. september 2013

Metoder i idrætsforskningen

bog

Den første introduktion til metodelære rettet mod idræt i Skandinavien. Redigeret af Lone Friis Thing og Laila Ottesen

Den første introduktion til metodelære rettet mod idræt i Skandinavien

”Metoder i idrætsforskning” giver en bred introduktion til metodelære, og bogen er den første af sin art som er rettet mod idræt i Skandinavien. Den er opbygget i tre hoveddele med fokus på videnskabsteori og forskerroller, strategier for dataindsamling samt strategier for analyse.

Bogen er forskningsbaseret og hovedparten af kapitlerne er knytter an til cases fra idrættens verden.

Bogen er tiltænkt studerende på de videregående idrætsuddannelser, men kan med fordel læses af alle med interesse for metodeundervisning. Det gælder også studerende på professionsuddannelserne.

”Metoder i idrætsvidenskab” er skrevet af førende norske og danske idrætsforskere med interesse for metodeundervisning. Forfatterne beskriver metoder ud fra emner som praktikerforskning, videoanalyse og accelerometermåling af fysisk aktivitet, men også metoder som bl.a. fokusgruppeinterview, livsbiografiske fortællinger og det randomiserede kliniske forsøg gennemgås.

Læs mere om Metoder i idræts- og fysioterapiforskning.

Kontakt

Laila Ottesen