22. oktober 2013

Forsøg med Læring i Bevægelse

Læring

Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på at få viden om sammenhænge mellem bevægelsesaktiviteter og parametre, der har betydning for det gode læringsrum.

Projektet er et opdrag fra Undervisningsministeriet, der har bevilget 5,2 millioner kroner til gennemførelsen. Center of Research in Childhood Health (RICH), Syddansk Universitet er projektansvarlig, og gennemfører projektet i et tæt samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet og KOSMOS, UC Syd.

Mere specifikt fokuseres på hvordan bevægelse og fysisk aktivitet kan indgå i dagtilbud og i undervisningssystemet (grundskole, gymnasium/HF og erhvervsskole) med det formål at skabe bedre forudsætninger for læring.

Projektet indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ forskningstilgang og undersøger i 2013-14 delprojekter/tiltag, der allerede er forankrede i eksisterende læringsmiljøer eller initieres i forbindelse med projektet.

Projektet bygger på en hypotese om, at fysisk aktivitet og bevægelse spiller en central rolle i skabelsen af et godt læringsmiljø og tager udgangspunkt i en forståelse af at relationer, motivation, samt kognitive funktioner er parametre, der har betydning for læringsmiljø og læringsmuligheder i skole- og uddannelsesforløb.

Forskningsprojektets resultater publiceres i en rapport, som skal udkomme i december 2014.

Kontakt

Charlotte Svendler Nielsen csnielsen@nexs.ku.dk
Jørn Dam
Stine Degerbøl
Stine Kjær Wehner