27. maj 2013

Fodboldtræning styrker hjertet hos sukkersyge mænd

Folkesundhed

Et nyt studie fra Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet viser, at fodboldtræning markant forbedrer hjertefunktion, blodtryk og kondition hos type 2-diabetes patienter. Samtidig kan træningen nedsætte behovet for medicin.

Fodbold styrker hjertet hos diabetespatienter. (Modelfoto)

Studiet er netop publiceret i det anerkendte amerikanske tidsskrift ”Medicine & Science in Sports & Exercise” og viser, at fodboldtræning udført som småspil 5 mod 5 to gange om ugen allerede efter 12 uger forbedrer hjertefunktionen for type 2-diabetes patienter og sænker blodtrykket, så effekten svarer til at tage blodtrykssænkende medicin. I projektet blev effekten af fodboldtræning hos 21 mænd med type 2-diabetes i alderen 37-60 år undersøgt.

Fodboldtræning gør hjertet 10 år yngre 

- Mange type 2-diabetes patienter har en hjertemuskel, som er blevet mindre fleksibel pga. blandt andet et højt blodsukker, og dette er et af de første tegn på, at type 2-diabetes påvirker hjertefunktionen. Det øger risikoen for senere at udvikle hjertesygdom i form af hjertesvigt, fortæller ph.d.-studerende Jakob Friis Schmidt, der sammen med ph.d.-studerende Thomas Rostgaard Andersen, står bag studiet. Han fortsætter:

"Fodboldtræningen forbedrede hjertets fleksibilitet markant

Jakob Friis Schmidt,

ph.d.-stud, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet

- Vi fandt, at fodboldtræningen forbedrede hjertets fleksibilitet markant, og at selve hjertemuskelvævets hastighed under denne proces var forøget med hele 29 procent. Det svarer faktisk til, at hjertet efter tre måneders træning var blevet 10 år yngre.

Avancerede ultralydsskanninger af hjertet viste yderligere, at hjertets sammentrækningsfase var forbedret, så hjertet kunne forkorte sig 23 procent mere for hvert hjerteslag, hvilket ikke tidligere er blevet påvist ved fysisk aktivitet.

Avancerede ultralydscanninger af hjertet viste, at fodboldtræningen havde styrket hjertet hos de deltagerne personer

Blodtrykket blev sænket markant

60 procent af deltagerne havde forhøjet blodtryk inden studiet og tog et eller flere medicinske præparater for at sænke blodtrykket. Fodboldtræningen sænkede blodtrykket med 8 mmHg, hvilket er større end påvist i tidligere studier med fysisk aktivitet og er mindst lige så markant som effekten af en blodtryksænkende pille. Efter fodboldtræningsperioden havde deltagere et mindre behov for blodtrykssænkende medicin.

Studiet viser også, at deltagernes kondital var forøget med 12 procent. Modelfoto.

Studiet viste også, at deltagernes konditionstal var forøget med 12 procent, samt at interval-udholdenhedsevnen var øget med 42 procent:

- En bedre kondition nedsætter risikoen for følgesygdomme til type 2-diabetes og gør det lettere at klare daglige gøremål og vedligeholde en fysisk aktiv tilværelse, fortæller Thomas Rostgaard.

Professor Jens Bangsbo, der er leder af Center for Holdspil og Sundhed, supplerer:

- Resultaterne i studiet og deltagernes interesse for at fortsætte efter afslutningen af forsøgene viser, at fodbold har et stort potentiale til at hjælpe diabetikere. Det vil ikke kun hjælpe patienterne men i høj grad også samfundsøkonomien.

Om studiet

Bag undersøgelsen står en forskergruppe fra Københavns Universitets Center for Holdspil og Sundhed, der er etableret på baggrund af en uddeling fra Nordea-fonden. Studiet er lavet i samarbejde med Hjerteafdelingen på Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center.

Formålet med studiet var dels at undersøge, hvordan fodboldtræningen påvirkede hjertefunktionen, blodtrykket og deltagernes kondition - samt om deltagerne blev motiveret af at træne med andre i et holdspil; i dette tilfælde fodbold. Deltagerne spillede fodbold to gange om ugen i 24 uger, men de positive effekter for hjertefunktionen viste sig allerede halvvejs i forsøget.

Studiet er støttet af FIFA’s forskningscenter F-MARC.

Link til forskningsartiklen Soccer training improves cardiac function in men with type 2 diabetes.