4. december 2013

NY BOG: Det gående menneske

ny bog

Bogen er skrevet af Kurt Jørgensen og handler om forskellige sider af menneskets gang

Gangens udviklingshistorie på det afrikanske kontinent og gangen som en forudsætning for menneskets kolonisering af jorden.

Gangens fysiologi og biomekanik, og på den baggrund vil den sundhedsmæssige effekt af gang blive diskuteret:

  • Hvor langt, hvor tit og hvor hurtigt skal man gå for at opnå en positiv helbredsmæssig virkning
  • I hvilket omfang kan gang hos ældre dæmpe den aldersrelaterede nedgang i fysiske og psykiske kapaciteter og derved bidrage til livslangt at bevare livsduelighed og uafhængighed?

Bogen indeholder også kapitler om gangens rolle i arbejdslivet og idrætten. Endelig behandles visse kulturhistoriske aspekter af gangen som transportform.

Det er håbet, at bogen kan være en nyttig håndbog og lærebog indenfor bevægelsesfagene på universiteter og professionshøjskoler, fx for de studerende der uddanner sig til idrætslærere, fysio-, ergo- og psykomotoriske terapeuter samt til udøverne af disse professioner inden for forebyggelse og rehabilitering. Lærere og elever på de studieretninger inden for de gymnasiale uddannelser, hvor biologi og idræt indgår, kan forhåbentlig finde støtte og inspiration i bogen.

Bogen henvender sig også til de mange mennesker, der har genopdaget og genoptaget gangen, og som har interesse i at få udbygget deres viden om de forskellige aspekter af menneskets gang.

Læs mere om Det gående menneske - Homo ambulans af Kurt Jørgensen

Kontakt

Kurt Jørgensen, 2124 9188, kjorgensen@ifi.ku.dk