30. september 2013

Danske børn bevæger sig for lidt

Børn og bevægelse

Nyt, stort studie fra Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet viser, at 2/3 af de 730 undersøgte børn bevæger sig mindre end den anbefalede time om dagen, og at lige så mange hver dag sidder mere end de anbefalede 2 timer foran en skærm. Det er særligt i de kolde årstider og i weekenderne, at børnene bevæger sig for lidt.

Børn er mindre fysisk aktive i weekenderne end i hverdagen – og det er særligt om efteråret og om vinteren, at aktivitetsniveauet går ned. Det viser et nyt stort studie, der netop er blevet publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift ’BioMed Central Public Health’. Resultaterne understreger, at der ligger et stort ansvar hos forældrene i forhold til at aktivere deres børn udenfor skoletiden. 

Videnskabslastbil

Her ses et billede af OPUS’ videnskabslastbil der, fyldt med forskere, kørte rundt på de 9 deltagende skoler

Studiet er en del af Skolemadsprojektet under Forskningscenter OPUS. I OPUS har man testet Ny Nordisk Hverdagsmad på børn fra 3. og 4. klasse fordelt på 9 forskellige skoler rundt omkring på Sjælland og Falster – og som en del af OPUS har man også testet børnenes søvn- og aktivitetsmønstre. I studiet blev 730 børn udstyret med en aktivitetsmåler i 7 døgn. Måleren kunne registrere børnenes aktivitetsniveau døgnet rundt. Dette resultat er det første af flere, som forventes at kunne offentligøres i nær fremtid.

Jo ældre de bliver, jo mindre bevæger de sig

Studiet viste, at børnene bevæger sig mest, inden hormonerne går i fuldt flor:

- Noget af det, som vi kunne se var, at børnenes aktivitetsniveau falder, når de går i puberteten. Dette ligger fint i forlængelse af vores viden fra tidligere studier, men det understreger, at lige bestemt puberteten byder på udfordringer – også i et sundhedsmæssigt perspektiv, siger Mads Fiil Hjorth, der forsker i fysisk aktivitet, søvn og fedme ved Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet. 

Mads Fiil Hjorth fortæller også, at drenge er væsentligt mere aktive end piger:

- Studiet viser, at drengene hver dag i gennemsnit bevæger sig knap 20 min. mere end pigerne. Det vil faktisk sige, at drengene er ca. 50 % mere aktive i løbet af en dag. Det bekræfter den typiske forestilling om de aktive drenge, der løber rundt og spiller fodbold hele tiden.

Mere aktivitet med forældrene

Lektor Anders Sjödin, der leder OPUS’s undersøgelser af børnenes aktivitetsmønster, understreger, at det ikke nødvendigvis er så svært at nå op på den anbefalede times aktivitet om dagen:

Undervisning

Foto: Bartmoni

- Der er selvfølgelig en årsag til, at WHO anbefaler, at børn som et minimum er moderat fysisk aktive en time om dagen. Derfor skal man tage resultater som disse alvorligt. På den anden side, viser undersøgelsen også, at de fleste af børnene ikke er langt fra de anbefalede 60 minutter. Derfor er det en ganske lille indsats, der skal til. Det kan eksempelvis være, at hele familien går en tur i skoven eller spiller bold i parken i weekenden. 

Studiets resultater kan læses i artiklen ‘Seasonal variation in objectively measured physical activity, sedentary time, cardio-respiratory fitness and sleep duration among 8–11 year-old Danish children: a repeated-measures study’, som er udgivet i september-udgaven af det amerikanske tidsskrift ‘BioMed Central Public Health’ 

Kontakt

Om undersøgelsen

Ph.d.-studerende Mads Fiil Hjorth, mobil:  4097 8366 

Lektor Anders Sjödin, mobil: +46 735 377 971 

Om OPUS
Kommunikationsansvarlig Kristian Levring Madsen, mobil: 4048 1684