Enkeltfag

Hvem kan tage enkeltfag?

Hvis du vil tilegne dig viden og have et kompetenceløft på et bestemt område, kan du tage både bachelor- og kandidatkurser på vores uddannelser.

Du skal opfylde de områdespecifikke adgangskrav for uddannelserne. Du kan finde kravene for hver af områderne her:

Du kan få dispensation fra adgangskravene, hvis vi vurderer at du har de nødvendige faglige forudsætninger. Du søger dispensation fra adgangskravene ved at vedlægge den din ansøgning. Du skal i beskrivelse angiver hvordan du mener, du opfylder adgangskravene og evt. dokumentation for det. 

Hvilke kurser kan jeg tage?

Du kan søge om optagelse på alle kurserne efter reglerne om deltidsuddannelse, men du kan kun blive optaget på kurser, hvor der er ledige pladser, og du opfylder adgangskravene. Du kan ikke lave projekter, herunder et bachelorprojekt eller et speciale, som enkeltfag.

Kurserne er fordelt på de uddannelser, der er tilknyttet instituttet. Indenfor idræt er det bacheloruddannelsen i Idræt samt de to kandidatuddannelser Humanfysiologi og Humansistisk-samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab. Indenfor ernæring er det bacheloruddannelse i Fødevarer og ernæring samt de to kandidatuddannelser Human Ernæring og Klinisk Ernæring.

På denne side finde du en liste over nogle af de mest populære enkeltfag indenfor både idræt og ernæring.

Hvor store er kurserne?

Kurserne har forskelligt omfang. Det angiver man med de såkaldte ECTS-point. Hvert kursus har således et antal ECTS-point svarende til den forventede arbejdsmængde på kurset. Man regner normalt med, at 1 ECTS-point svarer til 27,5 timers arbejde. Et kursus på 7,5 ECTS-point svarer således til godt 200 arbejdtimer.

Hvornår er undervisningen?

Kurserne på uddannelserne er placeret i blokke, som hver udgøres af 9 ugers undervisning. Der er fire blokke om året:

  • Blok 1: september-november (uge 36-44)
  • Blok 2: november-januar (uge 47-3)
  • Blok 3: febraur-april (uge 6-14)
  • Blok 4: april-juni (uge 17-24)

Eksaminerne ligger i den uge, der følger lige efter blokken. Du kan se organiseringen ag blokkene på året her.

Derudover er undervisningen placeret i en skemagruppe eller evt. undergruppe. Hvis dit kursus er placeret i skemagruppe A, så er undervisningen tilrettelagt i både undergruppe A1 og A2.

Skemagrupperne (og undergrupper), er tidsmæssigt placeret efter denne model:

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
kl. 08:00-10:00  B 1 A 1 C 1 A 1 B 1
kl. 10:00-12:00 A 2 B 2
Middagspause
kl. 13:00-15:00 C 1 B 2 C 2 A 2 D
kl. 15:00-17:00 C 2

Hvad koster det og hvordan skal jeg søge?

fakultetets hjemmeside for enkeltfag finder du alle de informationer om følgende ting:

  • Priser
  • Ansøgning og procedure
  • Krav og regler
  • Eksamen
  • Specielle forhold
  • Dokumentation