Inspiration

Inspiration fra Center for Holdspil og Sundhed

Center for Holdspil og Sundhed er et center under Institut for Idræt og Ernæring på det Natur- og Biovidenskabelige fakultet. Vi har i 2016 etableret en rådgivnings- og implementeringsenhed, der omsætter centrets forskningsresultater til tilpassede holdspilsaktiviteter i kommuner, skoler, foreninger samt sundheds- og aktivitetscentre. Forskningen gøres anvendelig og klar til implementering gennem afholdelse af kurser, udarbejdelse af undervisningsmateriale, tilbud om rådgivning og gennemførelse af motionsforløb for udvalgte målgrupper.

Ambitionen er at nå ud til de mange mennesker, der har lyst til at være fysisk aktive, men har svært ved at finde aktiviteter, som er tilpasset deres ønsker og kapacitet. Det sker i et tæt samarbejde med kommuner og idrætsorganisationer. I den forbindelse har centret uadarbejdet en række materialer, som bliver brugt, når vores rådgivere tager ud og underviser i tilpassede holdspil. Herunder kan du se og hente noget af det materiale, vi benytter, når vi arbejder med tilpassede holdspil for seniorer.

Inspiration fra Center for Sund Aldring

Center for Sund Aldring er et tværfagligt forskningscenter på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Samfundsvidenskabelige Fakultet og en række hospitaler. Centeret forsker i aldring og aldringsprocesser fra celle til samfund, og i hvordan flere mennesker kan få et sundt liv og en sund alderdom. Centerets mission er at udføre aldringsforskning af højeste kvalitet for at forstå det komplekse samspil mellem biologiske, sociale, kulturelle og psykologiske faktorer med indflydelser på sundheden for individer og populationer. I samarbejde med samfundsaktører sætter centeret forskningen i spil for at udvikle interventioner og politikker, som fremmer sund aldring og forbedrer menneskers liv. 

 

Forskningen i Center for Sund Aldring skal give viden, som kan danne grundlag for nye tiltag for forebyggelse og sundhedsfremme til gavn for den enkelte, familien og samfundets sundhedsøkonomi. Ambitionen er at medvirke til at muliggøre, at mennesker både i Danmark og globalt kan leve lange, sunde og meningsfulde liv.

Herunder finder du links til en række af centrets artikler, som kunne være relevante for dig, der arbejder med fysisk aktivitet og aldring:

Inspiration fra idrætsorganisationerne