1. juli 2019

Radikaler - Hvad er frie radikaler?

Frie radikaler

Et frit radikal er et atom eller et molekyle, der har en eller flere uparrede elektroner i den yderste skal.

I et kemisk stabilt molekyle cirkulerer elektronerne parvist rundt om kernen. Når der er frie elektroner til stede, bliver molekylet reaktivt. Det vil opsøge andre molekyler, som det enten afgiver en elektron til (det andet molekyle reduceres) eller det vil opfange et andet molekyles elektron (det andet molekyle oxideres).

De molekyler, der reduceres eller oxideres af frie radikaler, går enten til grunde eller bliver selv til frie radikaler, og dermed er en kædereaktion sat i gang.

I kroppen er det de frie ilt-radikaler, der har den største betydning. Ilt-radikalerne dannes konstant i forbindelse med stofskiftet.

Frie radikaler angriber dele af kroppen

De frie radikaler angriber mange elementer i kroppen, for eksempel DNA, proteiner, fedtstoffer, fedtsyrer og LDL-kolesterol.

Fedt, der oxideres, bliver harskt – det samme gælder for kolesterolet, der i oxideret tilstand sætter sig i blodårerne og dermed kan medvirke til åreforkalkning.

Frie radikaler bliver brugt i immunforsvaret

Frie radikaler kan sætte skadelige processer i gang, der i sidste ende kan resultere i kræft eller andre sygdomme. På den anden side bruger vores immunforsvar frie radikaler i bekæmpelse af infektioner.

Kroppen forsvarer sig mod de frie radikaler ved hjælp af antioxidanter, som er en række vitaminer, mineraler og plantekemikalier.

Antioxidanterne fanger den frie elektron eller hele radikalet, så den ikke kan skade kroppens væv.