1. juni 2018

Fedt - et makronæringsstof

Fedt

er et makronæringsstof, der findes i to former, mættet og umættet.

Fedt består af ét glycerolmolekyle og tre fedtsyrer, deraf navnet triglycerid. De fleste fedtsyrer er opbygget af en uforgrenet kulbrintekæde med en karboxylgruppe for enden og med et lige antal kulstofatomer. Det er fedtsyrernes opbygning, der bestemmer, om der er tale om mættet eller umættet fedt. Mættede fedtsyrer er karakteriseret ved ikke at have dobbeltbindinger i kulbrintekæden. Umættet fedt inddeles i enkeltumættede og flerumættede fedtsyrer. Enkeltumættede fedtsyrer indeholder én dobbeltbinding og flerumættede indeholder to til seks dobbeltbindinger.

Fedt er en vigtig energikilde og fedtvævet udgør kroppens hoveddepot for energi. I modsætning til kulhydrat og protein kan fedt deponeres i store mængder i såkaldte fedtceller. Fedt har også mange andre funktioner i kroppen, bl.a. isolerer fedtvævet for kulde og beskytter organerne. Fedt er nødvendigt for, at vi kan optage de fedtopløselige vitaminer, A, D, E og K. Endvidere indgår fedt i cellemembranen og nervetråde er også beklædt med et tyndt lag fedt.

Mættet fedt

Fedt betegnes som mættet, hvis den største del af fedtsyrerne, der er bundet til glycerol, er mættede fedtsyrer. Det vil sige fedtsyrer, der ikke indeholder dobbeltbindinger i kulbrintekæden. Et stort indtag af mættet fedt forhøjer kolesterolniveauet i blodet og øger dermed risikoen for blodpropper og åreforkalkning.

Mættet fedt findes hovedsageligt i animalsk fedt, fx kød, smør, ost, mælk.

Umættet fedt

Fedt betegnes som umættet, når den største mængde fedtsyrer, der er bundet til glycerol, er enkelt- eller flerumættede fedtsyrer. Det vil sige fedtsyrer, der indeholder dobbeltbindinger i kulbrintekæden. Ved at erstatte det mættede fedt med umættet fedt vil LDL-kolesterolniveauet i blodet falde og risikoen for blodpropper og åreforkalkning mindskes ligeså. Særligt enkeltumættede fedtsyrer sænker LDL-kolesterol.

Der er endvidere to slags flerumættede fedtsyrer, der er vigtige at indtage gennem kosten. Omega 6 og omega 3 er essentielle, da kroppen ikke selv kan danne disse, og da de har mange vigtige fysiologiske roller, er det særligt vigtigt, at de indtages gennem kosten.

Umættede fedtsyrer findes bl.a. i fede fisk, planteolier og nødder. Omega 6 findes særligt i olivenolie og rapsolie og omega 3 findes i fede fisk såsom laks, ørred, makrel og sild.

Anbefalinger

Den totale anbefalede mængde fedt til voksne og børn fra 2 år er 25-40% af det samlede energiindtag per dag.  Det totale fedtindtag bør ikke være under 20%, da det dermed vil mindske optagelsen af de fedtopløselige vitaminer.

Anbefalingen for mættet fedt er maks. 10% af det samlede energiindtag per dag, for enkeltumættede fedtsyrer 10-20% og for flerumættede fedtsyrer 5-10%. Under anbefalingen for flerumættede fedtsyrer bør mindst 1 pct. være omega 3. Indtaget af enkelt- og flerumættede fedtsyrer bør tilsammen udgøre mindst 2/3 af det totale fedtindtag.

Ann Sophia Bertelsen, 17/4-2013
Redigeret af Maria Roed Andersen, 6/7-2017