Molekylær fysiologi

Sektionen forsker med henblik på at opnå tilbundsgående viden om regulering af stofskiftet i relation til fysisk aktivitet, ernæring og dets rolle i sundhed og sygdom.

Forskningen udføres fra ”molekyle til menneske” og anvender molekylærbiologiske teknikker, genmodificerede dyr og raske og syge mennesker i forskningen. Visionen er, at fysiologiske observationer i mennesker under forskellige forhold kan forklares ud fra de tilgrundliggende molekylære mekanismer, og tilsvarende kan mekanistisk grundvidenskabelig forskning i laboratoriet lede til nye fund som kan overføres til mennesker og befolkningen.

I den forbindelse fokuserer sektionen især på de molekylære mekanismer som regulerer kulhydrat- og fedtstofskiftet under muskelarbejde, reguleringen af insulinfølsomhed efter fysisk aktivitet og inaktivitet og betydningen af den indtagne kost herfor og yderligere undersøges samspillet mellem fysisk aktivitet og kost på præstationsevne og sundhedsparametre.

Samtidig ved man, at energistofskiftet ikke er reguleret ens hos mænd og kvinder og er afhængigt af kosten. Sektionen har derfor også fokus på at undersøge, hvorledes fysisk aktivitet i samspil med forskellig kost påvirker stofskiftet, insulinfølsomhed og genekspression hos mænd og kvinder.