20. september 2013

mTORC2 - biokemi, celle biologi og fysiologi

afsluttet projekt

Dette projekt har til formål at undersøge og beskrive den funktionelle betydning af enzymet mTORC2 for substrat regulering under insulin stimulering og kontraktioner i skeletmuskulatur.

Enzymet mTOR findes i 2 forskellige komplekser: mTORC1 og mTORC2. mTORC2 er meget mindre udforsket og forstået end mTORC1, men menes at være en vigtig del af bl.a de enzymsystemer, der aktiveres af insulin.

Imidlertid foreligger der meget lidt viden om mTORC2s funktion i den intakte organisme, da mest information er hentet fra cellekultursystemer.

Vi har fundet at mTORC2 spiller en vigtig rolle for forbrændingsmønsteret efter et måltid og for kropssammensætningen i mus.

Målsætning

Delmål 1) med dette projekt er at finde den molekylære forklaring herpå, ved at undersøge mus med forskellige farmakologiske mTOR blokkere, samt undersøge mus, der ikke udtrykker mTORC2 i deres muskler.

Delmål 2) Vi har endvidere gjort den originale iagttagelse, at mTORC2 aktiveres i muskler under kontraktion og betydningen heraf for stofskiftet i arbejdende muskler ønskes afklaret.

Delmål 3) I samarbejde med Prof David James i Sydney er vi ved at udvikle en teknik til at undersøge alle de fosforylerede proteiner (phosphoproteomics) der findes i muskler, og undersøge i hvilken grad de er regulerede af mTORC2 i den forventning at finde nye substrater for mTORC2, og dermed kunne forklare flere af mTORC2s biokemiske og fysiologiske virkninger i kroppen.

Tilsammen vil disse undersøgelser bringe vores viden om mTORC2 et kæmpe skridt videre og giver mulighed for identifikation af helt nye signaleringsveje i muskler.

Projektet er støttet af

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (Bevillings-ID: DFF – 4002-00492)

Kontakt

Professor Erik Richter