20. september 2014

Fysisk aktivitet, ernæring og sundhed

afsluttet projekt

Fysisk aktivitet, ernæring og sundhed var et forskningsinitiativ, der søgte at afdække hvordan fysisk aktivitet og ernæring kan bruges som strategi til forbedring af den mentale og fysiske sundhed hos mennesker, herunder ved forebyggelse, rehabilitering og i behandling af sygdom.

Målet var at danne en tværfaglig forskningsenhed på Københavns Universitet, der med afsæt i velkontrollerede humane studier genererede og formidlede målrettede retningslinjer til individet eller befolkningsgrupper i forhold til fysisk aktivitet og ernæring.

Finansiering

Fysisk aktivitet, ernæring og sundhed var et af 18 forskningsinitiativer opstartet i 2013 baseret på en bevilling fra 'University of Copenhagen Excellence Programme for Interdisciplinary Research (2016)'.

Projektet sluttede ved udgangen af 2017 og det har været overordentligt succesfuldt. Projektet fik en flot midtvejsevaluering i 2016 og blev slutevalueret i foråret 2018.

Slutrapport

Hent slutrapporten Physical activity and nutrition for improvements of health (engelsk).