Molecular signaling in muscle metabolism

Forskningsgruppens fokus

Forskningsgruppen forsøger at belyse de molekylære mekanismer som virker til at fremme sundhed ved fysisk aktivitet. I de seneste år har gruppen haft fokus på de gavnlige effekter af fysisk aktivitet på kroppens og især musklernes insulinfølsomhed.

Igennem vores arbejde er det lykkedes at skabe basis for hypotesen, at den cellulære energicensor AMPK har en central rolle i den molekylære regulering af disse forhold. Vores arbejde stræber mod ydereligere afklaringer af disse forhold.

Det er en grundlæggende ide i vores arbejde at en forståelse af de mekanismer, som virker til de sundhedsfremmende effekter af fysisk aktivitet, vil lede os på sporet af mulige farmakologiske tiltag som ville have samme effekter som fysisk aktivitet.

Læs mere

om forskningsgruppen Molecular signaling in muscle metabolism (engelsk)

Medlemmer af forskningsgruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Jesper Bratz Birk Akademisk medarbejder +4535321613 E-mail
Johan Dejgaard Onslev Ph.d.-stipendiat   E-mail
Jonas Møller Kristensen Akademisk medarbejder FU   E-mail
Jørgen Wojtaszewski Professor +4535321625 E-mail
Nicolas Oldenburg Eskesen Ph.d.-studerende +4535333826 E-mail
Rasmus Kjøbsted Adjunkt +4535321764 E-mail

Forskningsgruppeleder

Nyheder fra forskningsgruppen

Flere nyheder fra forskningsgruppen Molecular signaling in muscle metabolism