Forskning i laboratorium

Molekylær fysiologi

Formålet med sektionens forskning er at opnå tilbundsgående viden om regulering af stofskiftet i relation til fysisk aktivitet, ernæring og vedligeholdelse af sundhed.

Forskningsområdet belyses fra molekyle til menneske, inddragende molekylærbiologiske metoder over genmodificerede dyr til det hele menneske.

Forskningsgrupper