Molekylær fysiologi – Københavns Universitet

NEXS > Forskning > Molekylær fysiologi

Molekylær fysiologi

Formålet med sektionens forskning er at opnå tilbundsgående viden om regulering af stofskiftet i relation til fysisk aktivitet, ernæring og vedligeholdelse af sundhed.

Forskningsområdet belyses fra molekyle til menneske, inddragende molekylærbiologiske metoder over genmodificerede dyr til det hele menneske.

Ekstra information / Sidebar

Kontakt sektionen

Sektionsleder
Erik A. Richter


Sektionssekretær
Helle Jacobsen Skytt

Adresse og find vej til sektionen

Sektionens nyheder

Se alle