Formålet med sektionens forskning er at opnå tilbundsgående viden om regulering af stofskiftet i relation til fysisk aktivitet, ernæring og vedligeholdelse af sundhed.

Forskningsområdet belyses fra molekyle til menneske, inddragende molekylærbiologiske metoder over genmodificerede dyr til det hele menneske.

Forskningsgrupper i sektionen

Lipid research group

Forskningsgruppeleder: Professor Bente Kiens
Forskningsgruppen studerer regulering af fedtstofskiftet fra optagelse af fedtsyrer fra blodbanen, til deponering i muskelcellen samt lipolyse og forbrænding. De bagvedliggende mekanismer undersøges i mennesker og forskellige dyremodeller og celler.
Læs mere om Lipid research group

Molecular signaling in muscle metabolism

Forskningsgruppeleder: Professor Jørgen Wojtaszewski
Forskningsgruppen forsøger at belyse de molekylære mekanismer som virker til at fremme sundhed ved fysisk aktivitet. I de seneste år har gruppen haft fokus på de gavnlige effekter af fysisk aktivitet på kroppens og især musklernes insulinfølsomhed.
Forskningsgruppens igangværende projekter
Læs mere om Molecular signaling in muscle metabolism

Muscle growth and metabolism

Forskningsgruppeleder: Lektor Thomas Elbenhardt Jensen
Forskningsgruppens mål er at identificere de molekylære mekanismer, der forårsager muskel dysfunktion i forskellige sammenhænge og at klarlægge hvordan fysisk aktivitet påvirker disse.
Forskningsgruppens igangværende projekter
Læs mere om Muscle growth and metabolism