12. februar 2018

MCAT - Semper Ardens

projekt

MCAT er et projekt om biomarkører for indtag og biologiske effekter af føde- og drikkevarer med særlig fokus på virkningen af lave indtag af alkohol, herunder såvel biokemiske som kognitive virkninger.

Mange kostkomponenter udviser meget forskellige biologiske og sundhedsmæssige effekter ved  lave og ved højere doser, effekter der tilsyneladende ikke er lineære, nogle gange kaldet hormese.

Fænomenet er dårligt forstået og i dette projekt søges forklaringer gennem anvendelse af metabolomics og kompleks dataanalyse.

Finansiering

Projektet er støttet gennem en Semper Ardens bevilling fra Carlsbergfondet.