19. februar 2018

LIVSKRAFT – Center for gode ældreliv

center

LIVSKRAFT - Center for gode ældreliv arbejder for at skabe ny viden om det gode liv blandt ældre igennem måltider, motion og fællesskabe og for at omsætte denne viden til praksis til gavn for den enkelte og for samfundet.

LIVSKRAFT - Center for gode ældreliv er et tværfagligt samarbejde mellem Madkulturen og tre institutter på Københavns Universitet (KU): Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).

Centeret blev etableret på baggrund af en 5-årig aftale mellem partnerne den 1. januar 2017.

Læs mere på centerets hjemmeside.