Microbiota & Metabolomics

Forskningsgruppens vision er at forstå, hvordan tarmbakterier påvirker vores fordøjelse og sundhed, og at benytte denne viden til at udvikle nye fødevarer og strategier for personlig ernæring, som kan forbedre sundhed og velvære.

 

Forskningsgruppen fokuserer hovedsagligt på at forstå, hvordan kosten påvirker vores tarmbakterier (mikrobiomet), hvordan tarmbakterier nedbryder vores mad til små molekyler, samt hvordan disse små molekyler (metabolitter) påvirker vores fysiologi og sundhed. Dette arbejde involverer en række fagdiscipliner såsom ernæring, kemi, mikrobiologi og bioinformatik.

Vi udfører kostinterventioner og kohortestudier og analyserer i laboratoriet små molekyler (metabolomet) i fæces, blod og urin ved hjælp af avancerede kemiske analysemetoder – nærmere bestemt liquid chromatography mass spectrometry (UPLC-MS) baseret metabolomics.

Desuden samarbejder vi med førende mikrobiom-forskere rundt i Europa og eksperter inden for mikrobiologi, immunologi og receptorer i tarmen med henblik på at forstå de nærmere interaktioner mellem de bakterielle molekyler og vores fysiologi.

 

 

Stool energy density is positively correlated to intestinal transit time and related to microbial enterotypes
Published in Microbiome in 2022: we found that one group of Danish overweight individuals (dominated by Bacteroides bacteria), which had higher body weight, also had less energy in stool (per gram dried faeces), suggesting that this group of individuals have a gut microbiome that is more efficient in extracting energy from the diet. 

Advancing human gut microbiota research by considering gut transit time
Published in Gut in 2022: we argue that by taking gut transit time into account, we can advance our understanding of diet–microbiota interactions and disease-related microbiome signatures, since these may often be confounded by transient or persistent alterations in transit time.

Bifidobacterium species associated with breastfeeding produce aromatic lactic acids in the infant gut
Published in Nature Microbiology in 2021; we demonstrate that Bifidobacterium species promoted by breastmilk produce aromatic lactic acids via a previously unrecognized aromatic lactate dehydrogenase in the infant gut. These metabolites can impact immune function via two different host receptors, suggesting that they may be important for immune development in early life. 

Mediterranean diet intervention in overweight and obese subjects lowers plasma cholesterol and causes changes in the gut microbiome and metabolome independently of energy intake
Published in Gut in 2020; we demonstrate that when switching to a Mediterranean diet, subjects reduced their blood cholesterol depiste unaltered energy intake and changed their gut microbiome and metabolome, which may be relevant in future strategies for the improvement of metabolic health.

Whole grain-rich diet reduces body weight and systemic low-grade inflammation without inducing major changes of the gut microbiome: a randomised cross-over trial
Published in Gut in 2019, we demonstrated in Danish overweight adults that a wholegrain-rich diet compared with a refined grain diet, did not alter insulin sensitivity and the gut microbiome, but reduced body weight and systemic low-grade inflammation.

 

 

 

 

 

Forskningsprojekter

 

 

Projektet skal undersøge, hvorvidt yoghurt til sammenligning med mælk giver hyppigere afføringer og samtidig forbedrer kognition.

YourGutBrain logoDette vil blive undersøgt i interventionsstudie med raske kvinder, som har få afføringer i løbet af en uge.  En række parametre relateret til tarmen og hjernens aktivitet vil blive målt efter indtag af henholdsvis mælk og yoghurt. Projektet vil give os ny viden om, hvorvidt mælkeprodukter kan påvirke afføringsmønstre og kognition, og endvidere give en bedre forståelse af sammenspillet mellem tarmen og hjernen. 

Samarbejdspartnere

  • Asso. Prof. Anke Karabanov, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
  • Prof. Hanne Christine Bertram, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
  • Prof. Paul Cotter, APC Microbiome Ireland, University College Cork, Ireland.

Finansiering

  • Arla Food for Health (AFH). AFH er et partnerskab mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Arla Foods Amba og Arla Foods Ingredients. 

Periode: 2023-2027

 

 

Motility logoMor-Barn Kohorten

Projektet skal skaffe ny viden, som potentielt kan bane vejen for nye innovative måder at forebygge og afhjælpe mavesmerter hos spædbørn.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan spædbørns kost og afføringsmønstre relaterer sig til udviklingen i spædbørns tarmbakterier det første år af barnets liv med henblik på sigt at finde nye måder at kunne afhjælpe mavesmerter hos spædbørn. Desuden vil projektet undersøge, hvordan tarmbakterier relaterer sig til barnets miljø og udvikling. 

Klik her hvis du er Interesseret i at deltage i MOTILITY projektet.

Læs mere om MOTILITY projektet.

Finansiering: Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) Sapere Aude Starting Grant

Periode: 2021-2025

 

 

Mod en skræddersyet kost tilpasset vores personlige tarmbakterier og miljøbetingelser i tarmen.

PRIMA logoFokusområder

  • At skaffe viden om tarmbakteriernes rolle, når mennesker reagerer forskelligt på den samme kost.
  • At undersøge hvordan tarmbakterierne i kroppen omsætter kosten, vi indtager, til nye stoffer, som kaldes for mikrobielle metabolitter.

Læs mere om PRIMA projektet.

Finansiering: Novo Nordisk Fonden - Challenge Grant

Periode: 2020-2026

 

Projektet skal skaffe ny viden om bifidobakteriers evne at styrke tarmfunktionen tidligt i livet via produktion af molekyler. 

Fortify logoFormålet med projektet er at undersøge, hvorvidt bifidobakterier producerer en gruppe af molekyler i spædbørns tarm, som potentielt kan påvirke tarmfunktionen tidligt i livet. Denne grundlæggende viden kan på sigt bruges til at styrke spædbørns tarmfunktion tidligt i livet.  

Samarbejdspartnere

  • Martin F. Laursen, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
  • Mikiyasu Sakanaka, Kyoto University, Japan
  • Mindy Engevik, Medical University of South Carolina, USA

Finansiering

  • The Biocodex Microbiota Foundation

Periode: 2023-2024

 

 

 

Medlemmer af forskningsgruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Adam Duun Gottlieb Videnskabelig assistent   E-mail
Gladys Thingstrup Mathieu Ph.d.-stipendiat +4535334217 E-mail
Henrik Munch Roager Lektor +4535324928 E-mail
Malte Studnitz Jørgensen Ph.d.-stipendiat +4535328985 E-mail
Nicola Procházková Postdoc +4535320472 E-mail