Forskningsprofil

Forebyggende og klinisk ernæring

Sektionen undersøger kort- og langtidseffekterne af individuelle fødevarekomponenter med henblik på forebyggelse og lindring af specifikke kostrelaterede sygdomme, fx hjerte-kar-sygdomme, cancer og osteoporose. Desuden undersøges kostens betydning for forbedret livskvalitet for ældre og syge.

Det er et strategisk sigte at bidrage til udviklingen af nye og sundere fødevarer og kostsammensætninger og at gennemføre en del af denne forskning i samarbejde med fødevareproducenter og virksomheder.

Kontrollerede kostinterventionsundersøgelser, udført indenfor særlige persongrupper, er centrale for sektionens forskning og for vores samarbejder med andre forskningsgrupper og med fødevareerhvervet.

Det er særlig vigtigt at kunne måle individuel følsomhed for kostfaktorer samt indtag og virkning af næringsstoffer og andre bioaktiver hos den enkelte. Til dette formål er anvendelse af målemetoder for følsomhed, indtag og virkning, såkaldte biomarkører, vigtige i sektionens forskning.

Udvikling af nye biomarkører er også et centralt strategisk forskningsområde, herunder udvikling af tests og markører for vurdering af sundhed såvel som livsstilsbetinget sygdomsrisiko. Anvendelsen af eksplorative teknikker, herunder metabolomics er en vigtig del af denne strategi.