Biomarkers & Metabolomics

Forskningsgruppens fokus

Det primære mål med gruppens forskning er at belyse biokemiske og biologiske mekanismer i ernæring, at finde nye biomarkører vha. eksplorativ metabolomics, og at validere dem.

Oversigtsartikler om biomarkører, deres validering og gennemgang af litteraturen for de fleste fødevaregrupper har dannet grund for arbejdet. Nye metoder til kombination af biomarkører for at opnå bedre præcision og følsomhed er også et vigtigt forskningsfelt.

Hvert enkelt projekt sigter typisk mod at finde markører for specifikke fødevarer, for individets sundhed eller for risiko/modtagelighed for ernæringsrelaterede sygdomme. Biomarkører for kost er vigtige i vurdering af ”compliance” (efterlevelse af en bestemt kost eller livsstil) og kan på sigt støtte observationelle studier med objektive markører for kostindtag.

Identifikation af nye biomarkører bygger som regel på kontrollerede måltidsstudier.

Projekter inden for kost og sundhed er typisk længerevarende kostinterventionsstudier med risiko relaterede resultater, cross-sectional befolksningsstudier og observationelle studier med mål for diagnosticeret sygdom.

Medlemmer af forskningsgruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Cecilie Fryland Appeldorff Bioanalytiker +4535334287 E-mail
Cristian De Gobba Akademisk medarbejder FU +4535331432 E-mail
Finn Sandø-Pedersen IT-konsulent +4535331479 E-mail
Giorgia La Barbera Postdoc   E-mail
Jan Stanstrup Adjunkt +4535332859 E-mail
Lars Ove Dragsted Sektionsleder +4535332694 E-mail
Sarah Fleischer Ben Soltane Bioanalytiker +4535331087 E-mail