SysOrg

Økologiske agro-fødevaresystemer som modeller for bæredygtige fødevaresystemer i Europa og Nordafrika

SysOrg stræber efter at etablere mulige interventionsstrategier, lokalt tilpasset, for transformation af fødevaresystemer i hele Europa og Nordafrika. Målet er at identificere mulige indgangsvinkler for bæredygtige, robuste og ressourceeffektive fødevaresystemer med mindre miljøpåvirkninger og høj sociokulturel accept.

Den mad vi dagligt spiser, bidrager ikke kun til vores individuelle sundhed og velvære. Kost er forbundet med fødevareproduktion og landbrug, og dermed til miljømæssig bæredygtighed, såsom tab af biodiversitet og forurening af grundvandet som følge af overforbrug af kvælstof og fosfor.

SysOrg sigter mod at udvikle løsninger, der bidrager til en forbedret ændring af ​​fødevaresystemerne for at øge bæredygtighed, herunder de miljømæssige, sociale og økonomiske perspektiver. Mange eksperter konkluderer, at et skift af kostvaner såsom mere plantebaseret og lokalt produceret mad, i høj grad vil bidrage til den globale overgang til bæredygtighed.

Derfor undersøger SysOrg mønstre, der forbedrer kostomlægninger, og vurderer forskelle mellem drivkræfter og barrierer på fem territorier i Europa og Nordafrika.

 

 

 

Dette forskningsprojekt tilføjer viden om overgangen til bæredygtige, robuste og ressourceeffektive, cirkulære og nul-madspild fødevaresystemer.

  • Hvordan kan veje til at øge bæredygtigt forbrug og fødevareproduktion udformes med succes?
  • Hvad er årsagerne, motivationerne eller drivkræfterne for, at aktørerne vælger den mere bæredygtige løsning?
  • Hvad er interventions- og indgangspunkterne for udvikling, konsolidering og formidling af forstærket økologiske fødevarer og landbrug, reduktion af madspild og omlægning til bæredygtige kostvaner? Hvad er kritiske punkter, når disse perspektiver samles i en systemtilgang?

 

 

 

 

 

 

SysOrg anvender en fremtidsorienteret cirkulær forskningstilgang med brug af metoder baserende på systemtænkning og fokus på tværfaglige samarbejde.

SysOrg undersøger fødevaresystemer i fem forskellige regioner i Danmark, Polen, Italien, Tyskland og Marokko, i forhold til flere perspektiver (fx kost, økologiske fødevarer og landbrug, madspild og systemovergang). Københavns Universitet leder kostperspektivet på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

SysOrg forgår i samarbejde mellem Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).

SysOrg er en del af et internationalt videnskabeligt studie, der har til formål at øge bæredygtigheden af ​​vores fødevaresystem. I EU er fødevareforbrug et af de private forbrugsområder, der har den største indvirkning på miljøet, herunder energiforbrug, arealanvendelse, vand- og jordforurening.

Usunde kostvaner truer folks levebrød. En tredjedel af mennesker på kloden er underernærede, hvilket betyder, at de mangler tilstrækkelige mikronæringsstoffer eller indtager for mange eller for få kalorier. Derudover er et ud af fem dødsfald globalt forårsaget af usunde kostvaner. Derfor er der brug for en ændring. Ifølge Food and Agriculture Organization (FAO) og World Health Organizations (2019) er bæredygtige og sunde kostvaner:

  • Beskyttende og respektfuld overfor biodiversitet og økosystemer
  • Kulturelt acceptabel, tilgængelig,
  • Økonomisk fair og overkommelig,
  • Næringsmæssigt passende, sikker og sund,

samtidig med at de naturlige og humane ressourcer optimeres.

SysOrg undersøger alternative og transformerende fødevaresystemer, der bidrager til den bæredygtige udvikling. Det betyder, at SysOrg undersøger fødevaresystemer i form af naturressourcers behov (inklusiv menneskernes) i nutiden, uden at kompromittere fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne behov.

Således er 2030-dagsordenen fra FN dybt forankret i SysOrgs forskningsmål, såsom "Afskaf fattigdom" (SDG2) og "Sundhed og trivsel" (SDG3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsaw University of Life Sciences (Polen)

Council for agricultural research and economics - CREA (Italien)

FH Münster University of Applied Sciences (Tyskland)

University of Kassel (Tyskland)

International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies – Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM-Bari) (Italien)

Ibn Tofail University (Marokko)

 

 

 

Involverede i projektet

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Jørgen Dejgård Jensen Professor Billede af Jørgen Dejgård Jensen
Lea Ellen Matthiessen Ph.d.-stipendiat Billede af Lea Ellen Matthiessen
Sinne Smed Lektor Billede af Sinne Smed
Susanne Gjedsted Bügel Professor Professor (mso) Billede af Susanne Gjedsted Bügel

Kontakt

Susanne Gjedsted Bügel, sysorg@ku.dk