Metabolomics Core Facilitet

Metabolomics Core Facilitet på Institut for idræt og ernæring er et initiativ, der har til formål at understøtte forskning i biomarkører for sygdomme, fødevarer, mikrobiota samt samspillet imellem dem.

Metabolomics kernefaciliteten gennemfører

  • Metodeudvikling (targeted og untargeted)
  • Mad- og ernæringsmetabolomics
  • Klinisk metabolomics

Der ligger et stort potentiale i at undersøge og klarlægge ændringer i metabolismen, der ses efter indtag af specialle fødevarer, kosttyper eller som følge af forstadier til sygdom.

Det primære mål med metabolomics i vores forskning er at belyse biokemiske og biologiske mekanismer i ernæring samt at udvikle/identificere nye biomarkører vha. eksplorativ metabolomics samt at validere dem gennem målrettede undersøgelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Involverede i Metabolomics Core Facilitet

Navn Titel Telefon E-mail
Cecilie Fryland Appeldorff Bioanalytiker +4535334287 E-mail
Henrik Munch Roager Adjunkt +4535324928 E-mail
Jan Stanstrup Adjunkt +4535332859 E-mail
Lars Ove Dragsted Sektionsleder +4535332694 E-mail

Mere infomation

om den igangværende forskning kan ses på forskningsgrupperne