Specialestuderende søges

Her kan du finde aktuelle projekter hvor der er mulighed for at blive tilkoblet som specialestuderende.

Aktuelle projekter

Iskæmisk Prekonditionering: Effekt på fysisk præstation og smerteperception hos intens-udholdenheds atleter

I dette studie undersøger vi effekten af gentagne perioder med reduceret muskelblodtilførsel (IPC) før opvarmning på præstationsevne og følt anstrengelse i atleter kendetegnet ved et kort, intenst arbejdsmønster. I første fase af projektet sammenlignes effekten af IPC med og uden let cykling, hvilket danner grundlag for at teste virkningen af IPC kombineret med koffein i anden fase. I begge faser udtages blodprøver fra en armvene, som sammenholdes med præstationsdata og registreringer af følt anstrengelse, for at studere de fysiologiske tilpasninger til grund for evt. effekter af IPC på præstationsevne. Én speciale- samt to bachelorstuderende ønskes involveret i projektet.

Projektstart: August – Oktober 2018
Kontakt: Danny Christiansen,
danny@nexs.ku.dk

Speciale- eller bachelorstuderende søges til et studie omhandlende betydningen af træning for kvinder med astma

Projektet er et samarbejde mellem Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital og Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Projektansvarlige er Professor Vibeke Backerog Professor Ylva Hellsten. Projektmanager er læge Erik Sören Halvard Hansen.

Forsøgsdeltagere og design
I forsøget randomiseres 40 kvinder, der har astma og er i overgangsalderen, til enten træning 3 gange om ugen i 12 ugereller til ingen træning. Før og efter træning måles på astmakontrol, lungefunktion, hjertefunktion, kropssammensætning, inflammation og en række andre parametre.

Som studerende på projektet kan du selv vælge, hvad du vil fokusere på i studiet og du kan deltage i dele af de indgående fysiologiske og kliniske test. Du kommer til at være delvist ansvarlig for træning af forsøgsdeltagerne. Projektet forventes at starte i slutningen af november 2018.

Kontakt

Erik Sören Halvard Hansen
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital 

erik.soeren.halvard.hansen@regionh.dk
(+45) 30 91 47 54