29. januar 2021

Fem mio. kr til forskning i sund og fysisk aktiv overgangsalder hos kvinder

Bevilling

Sygeforsikring Danmark sender stor bevilling til forskning i en sund fysisk aktiv overgangsalder hos kvinder.

Når kvinder går ind i overgangsalderen øges deres risiko dramatisk for at udvikle alvorlige hjerte-karsygdomme som blodprop i hjertet eller hjernen. Denne dramatiske stigning er formentlig forbundet med, at produktionen af det kvindelige kønshormon, østrogen, stopper ved overgangsalderen. Dog findes der meget lidt viden  om, hvorfor og hvordan overgangsalderen og tiden derefter påvirker hjertet, hjernen, blodårene og blodet. 

De mange kropslige forandringer under overgangsalderen, som både kan ses udadtil og mærkes indadtil, giver også anledning til bekymringer om, hvordan kroppens indre sundhed har det, og refleksioner omkring hvem man er. Således udfordres selvidentiteten, men vi ved ganske lidt om hvorfor og hvordan selvidentitet og kropsforståelse forandres i takt med de fysiologiske forandringer.

200 midaldrende danske kvinder følges i en årrække​

Nu har Sygeforsikring Danmark bevilget fem mio. kr til et forskningsprojekt, der – under ledelse af lektor Lasse Gliemann fra Sektion for Integrativ Fysiologi og postdoc Maria Hybholt​ fra Sektionen Idræt, Individ & Samfund - følger 200 midaldrende danske kvinder fra før de går i overgangsalder og i en lang årrække efter. 

Gennem fem år vil forskerne undersøge funktionen af kvindernes hjerte, hjerne, blodårer og blod. Via fokusgrupper, interviews og spørgeskema belyses det yderligere, hvordan overgangsalderens forandringer og fysisk aktivitet påvirker deres identitet og oplevelse af kroppen.

Oversigt over arbejdspakker

Kombination af sociologiske og fysiologiske metoder

Projektet kombinerer dermed fysiologiske og sociologiske undersøgelser i et langsigtet perspektiv på helt nye måder. Projektgruppen har en forventning om at lave opfølgende undersøgelser på de samme kvinder både 10 og 20 år frem i tiden for at sikre en tilbundsgående viden om de langsigtede effekter af overgangsalderen og sammenhængen med fysisk aktivitet. 

Resultaterne fra projektet vil have afgørende betydning for forståelsen af, hvilke forandringer der sker i kroppen under overgangsalderen, samt kortlægge hvilken betydning fysisk aktivitet har for forandringerne og oplevelsen heraf.

Maria Hybholt​ bliver leder af arbejdspakken omhandlende selvidentitet og kropsopfattelse i et 5-årigt adjunktur og derudover har projektet blandt andet deltagelse af Andrea Tamariz-Ellemann,​ ph.d.-studerende i arbejdspakken omkring arbejdspakken omkring fysiologisk sundhed​

Yderligere har projektet deltagere på Rigshospitalet, Hvidovre hospital og forskningsinstitutioner i Oslo, Wales og Valencia.