Forskningsprofil

Integrativ Fysiologi

Integrativ Fysiologi undersøger menneskets fysiologi ved fysisk arbejde og træning. Specielt undersøges effekten på hjerne, hjerte, kredsløb, muskler og knogler. Der fokuseres på fysiologiske mekanismer og på at gennemføre undersøgelser, hvor resultaterne kan anvendes af raske personer i alle aldre, sportsfolk samt patienter.

Sektionen udfører komplekse humane forsøg og anvender fysiologiske og molekylærbiologiske teknikker til at studere integrerede og isolerede effekter af fysisk aktivitet og træning. Undersøgelserne inkluderer bl.a. evaluering af motorisk funktion, muskelmetabolisme, hjertefunktion, kapillærvækst, blodgennemstrømning, insulinfølsomhed, iontransport, præstationsevne, træthed, muskelaktivering, temperaturbalance og knoglemineraltæthed. Der benyttes ofte farmakologiske interventioner. Også dyre- og cellekulturmodeller anvendes.

En særlig indsats retter sig i øjeblikket mod betydningen af fysisk aktivitet for kvinder lige før og efter overgangsalderen samt den sundhedsfremmende effekt af boldspil og andre idrætsgrene for forskellige målgrupper strækkende sig fra børn til ældre. Endvidere har sektionen et stærkt fokus på eliteidrætsudøveres fysiologi i et grundforsknings- og anvendelsesorienteret perspektiv ligesom fysiologisk baserede metoder til afsløring af doping i idræt udvikles.