16. februar 2018

Effektiv træning mod type 2 diabetes

Projekt

Cykelprojektet vil undersøge om de nuværende motionsanbefalinger for diabetikere kan reducers til 3x30 min motion om ugen ved brug af 10-20-30 cykeltræning.

De nuværende motionsanbefalinger til type 2 diabetikere lyder på motion op til 5 gange ugentligt af minimum 150 minutter pr. uge. Disse anbefalinger kan være svære at leve op til, grundet et stort tidsforbrug.

Projektet vil derfor undersøge om disse anbefalinger kan reduceres til 3x30 min motion om ugen ved brug af 10-20-30 cykeltræning. 10-20-30 træningsmetoden på cykel er tidligere set som værende en effektiv og sjov træningsmetode, der kan udføres af alle uanset hvilket udgangspunkt man har.

10-20-30 træning kan føre til en øget sundhed, herunder en forbedret blodsukkerregulering, ved et lavt tidsforbrug om ugen. Det er derfor interessant at undersøge om den anbefalede træningstid kan reduceres til ca. 75 minutters effektiv cykling pr. uge fremfor 150 minutter pr. uge ved brug af 10-20-30 cykeltræning.

Sundhedsparametre som blodtryk, hvilepuls, kondition, kropssammensætning, blodsukker og muskulære adaptationer vil blive undersøgt i projektet.

Finansieret af

Trygfonden.

Kontakt

Ph.d. studerende Thomas Baasch-Skytte, cyklingmoddiabetes@nexs.ku.dk