21. februar 2019

PLAYMORE - Play-Based Motor Cognitive Training for Improved Reading

projekt

I PLAYMORE projektet vil vi prøve at afdække hvordan en sammenkobling mellem bevægelse og læsning har en effekt på børns præstation og motivation for læsning.

Læsning er en kompleks færdighed, som har en essentiel rolle i det moderne samfund. Dog læser alle børn ikke lige godt, hvorfor det er vigtigt at undersøge potentielle strategier til at øge børns læseevner. Dette projekt ønsker at undersøge, hvordan legebaseret motorisk- og kognitiv træning kan forbedre læseevnen for børn. 

Baggrund

Den nye skolereform fra 2014 fokuserer blandt andet på integrering af fysisk aktivitet i skoledagen med det formål at forbedre børnenes motivation og velvære, men det er også hensigten at fremme læringen hos børnene. Det er vigtigt for danske skolebørn, da en god uddannelse og opvækst skaber grundlaget for at klare sig godt i det moderne videns-samfund.

Tidligere studier har vist, at fysisk aktivitet kan have en gavnlig effekt for børns læring. Langt de fleste studier har undersøgt generel fysisk aktivitet i tidsmæssig nær relation til andre fag og fagligheder (fx matematik, læsning og stavning) og her finder man en positiv effekt på præstationen indenfor matematik, stavning og læsning.

Meget få studier har kombineret en tæt kobling imellem bevægelsen og det faglige element, der arbejdes med. Det vil sige, at man er fysisk aktiv og samtidig arbejder med faglige emner. Vi har tidligere gennemført et lignende studie hvor 1. klasses børn udførte grov-motoriske (helkrops-) aktiviteter integreret med matematik og her fandt vi en bedre effekt på matematikpræstationen sammenlignet med finmotoriske stillesiddende aktiviteter.

I matematikstudiet var fokus på, at børnenes aktivitetsniveau var lavt, men inkorporerede bevægelserne i læringsaktiviteterne. Børnene selvrapporterede, at det var sjovt at lave matematik på denne måde.  

Hypoteser

Vores hypoteser er,

  1. at ved at udføre legebaseret motorisk- og kognitiv træning, kan det forbedre læseevnen hos børn,
  2. at den motoriske og kognitive aktivitet, hvor du bruger hele kroppen, giver de største effekter på læsning,
  3. at de akutte og langvarige effekter, skyldes ændringer i opmærksomhed og hukommelse, og at disse betingelser vil skyldes forskellige neurokognitive biomarkører. 

Finansiering

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond i 2018 og er et tværvidenskabeligt samarbejde imellem forskere indenfor det læsefaglige, psykologiske og neurofysiologiske forskningsområder.

Kontakt

Jacob Wienecke, wienecke@nexs.ku.dk