21. februar 2019

Leg og læring i naturen for socialt udsatte børn

projekt

Projektet er et udviklingsprojekt, der ønsker at afprøve en række velgennemtænkte udeaktiviteter, der kan udvikle socialt udsatte børns kompetencer inden for nogle udvalgte områder.

Hensigten med udviklingsprojektet er at afprøve og evaluere udeaktiviteterne via observation, interview og spørgeskemaer med børnene og naturvejlederne, og fremkomme med nye og forbedrede udeaktiviteter til målgruppen.

Baggrund 

Socialt udsatte børn og unge er en blandet gruppe med forskellige problemer. Problemerne kan være psykisk/fysisk sundhed, kriminalitet og som regel har gruppen lavt uddannelsesniveau. Netop derfor skal man tidligt tilbyde de bedste undervisningsmetoder i folkeskolen for denne gruppe.

I folkeskolen, generelt, diskuterer man de bedste strategier til at optimere børnenes sociale og faglige udvikling. En af forbedringerne i 2014-folkeskolereformen ledte således op til en større anvendelse af bevægelse og såkaldte udeskoleaktiviteter for at facilitere læring. Udeskoleaktiviteter kan skabe ”virksomme indtryk” for social og faglig læring, som ikke kan opnås i skolens klasseværelser. 

Resultaterne fra en række andre videnskabelige studier indikerer, at fysisk leg og undervisning i naturen kan fungere som en effektiv strategi til at fremme faglige og sociale kompetencer hos børn. De afledte effekter af undervisning og leg i naturen kan dermed, foruden at fremme faglig læring, også muligvis påvirke den mentale og fysiske sundhed positivt.

Området er langt fra afdækket, og i forhold til socialt udsatte børn synes behovet ekstra stort. Dels fordi gruppen har mange forskellige udfordringer, og dels fordi projekter med dette fokus, kan være ekstra udfordrende og vanskelige at gennemføre.

Finansiering

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden i 2018 og er et samarbejde med Jacob Hindhede fra WOWPARK ved Skjern og lokale skoler og institutioner i København og Skjern området.

Kontakt

Linn Damsgaard, lda@nexs.ku.dk

Jacob Wienecke, wienecke@nexs.ku.dk