22. februar 2019

Bevægelse, samvær og livsduelighed for unge udviklingshæmmede

projekt

Projektet undersøger om længerevarende og meningsfuld deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter kan skabe positiv udvikling for unge udviklingshæmmede personer.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Idrætsskolen for Udviklingshæmmede.

Baggrund

Udviklingshæmmede dør i gennemsnit 14,5 år tidligere end den almene befolkning. Nogle af årsagerne til den
øgede dødelighed er nedsat adgang til sundhedssystemet, diskrimination og en usund livsstil karakteriseret ved en høj grad af fysisk inaktivitet. Der er derfor brug for en tidlig indsats.

Idrætsskolen for Udviklingshæmmede er et dagtilbud for unge over 18 år, hvor de fleste elever er under 25 år. Eleverne er personer med Downs Syndrom, autisme, og personer med andre diagnoser der har fælles vifte af udfordringer. Idrætsskolen for Udviklingshæmmedes vigtigste opgave er at løfte elevernes kompetenceniveau og at gøre dem til endnu mere livsduelige individer.

Skolen anvender mange forskellige former for idræt og socialt samvær igennem et 1-årigt undervisningsforløb til at opnå dette. Dette projekt undersøger om længerevarende og meningsfuld deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter kan skabe positiv udvikling for unge udviklingshæmmede personer.

Projektet undersøger følgende spørgsmål:

  • Kan et 1-årigt intenst og varieret idrætstilbud skabe en positiv og markant forandring for unge udviklingshæmmede med kognitive, psykiske, sociale og motoriske udfordringer?

Ved at anvende Idrætsskolen for Udviklingshæmmede som genstandsfelt, opnås de optimale forudsætninger for at undersøge hvordan udviklingshæmmede responderer på et veltilrettelagt idrætsforløb. Elevernes udvikling bliver undersøgt på 3 overordnede områder som kognitive-motoriske aspekter, sundhedsstatus og det psyko-sociale perspektiv.

Vi forventer at projektet vil kunne dokumentere om idrætten kan øge livsdueligheden for mennesker med udviklings-handicap. Vi forventer at projektets konklusioner kan anvendes til anbefalinger til gavn for mange flere. 

Finansiering

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden i 2018.  

Kontakt

Laurits Munk Højberg, lmh@nexs.ku.dk

Jacob Wienecke, Wienecke@nexs.ku.dk