12. februar 2018

BasketMatematik

projekt

BasketMatematik er et projekt hvor matematik samtænkes med legende basketball-aktiviteter for børn (7-12 år). Målet er at kombinere eksisterende viden om aktiv læring på en ny måde, og gøre bevægelse og matematik endnu sjovere, mere motiverende samt forbedre børnenes matematik præstation.

Institut for Idræt og Ernæring og BørneBasketFonden vil i samarbejde med matematik- og idrætslærere udvikle og afprøve et nyt undervisningskoncept kaldet ”BasketMatematik”.

Konceptet sammentænker bevægelses- og matematikundervisning i folkeskolens indskoling og mellemtrin med udgangspunkt i basketball. Det vil gøre det nemt at gennemføre sammenhængende undervisningsforløb på tværs af matematik- og idrætsundervisningen – også uden for idrætstimerne.

I forbindelse med udvikling af undervisningsforløb vil der udvikles basketmatematikcamps, hvor vi forskningsmæssigt kan undersøge akutte effekter på matematik præstationen og andre kognitive evner af denne form for aktiv læring.

I videoen kan du se nogle af principperne der skal anvendes i BasketMatematik forløbene. Optagelserne er fra gennemførte pilotforsøg.

Finansiering

Projektet støttes af BørneBasketFonden, Nordea-fonden og de deltagende kommuner.

Kontakt

Jesper Hauge, jesper.hauge@nexs.ku.dk

Jacob Wienecke, wienecke@nexs.ku.dk