31. marts 2017

Motorisk kontrol og sundhed

Forskningsgruppens fokus

Integrative, fysiologiske forsknings-spørgsmål relateret til menneskets præstationsevne, motorisk kontrol og sundhed gennem hele livet og med særlig fokus på fysisk aktivitet og træning.

Menneskets Præstationsevne er et af de primære fokusområder og forskningen søger at undersøge og fastlægge hvilke mekanismer, der har afgørende betydning for individuel fysisk kapacitet og respons på interventioner.

Forskningsprojekterne har særligt fokus på omgivelsesmæssige faktorer som varme, hydrering og højde. Der benyttes farmakologiske og ergogene interventioner for at opnå en dybere forståelse af de mekanismer, der har betydning for præstationsevnen og samtidig arbejdes der for at udvikle nye og effektive stategier i relation til antidoping-indsatser.

Motorisk Kontrol og Neurofysiologi er et andet af gruppens primære fokusområder. Forskningsprojekterne indenfor dette område søger indsigt i de basale mekanismer, der ligger til grund for vores motoriske funktioner og interaktionen mellem neurofysiologi og adfærd.

Forskningsprojekterne sigter ligeledes på at forstå de mekanismer, der er involveret i motorisk indlæring og på at udvikle strategier, der fremmer motorisk funktion og sundhed. Endelig er det et væsentligt mål for forskningen at søge indsigt i hvordan disse kontrolmekanismer og adaptationer interagerer med fysisk aktivitet og aldring.

Link til igangværende forskningsprojekter i forskningsgruppen