29. marts 2017

Kredsløb

Forskningsgruppens fokus

Kardiovaskular fysiologi herunder specifikt kredsløbets tilpasning til træning og inaktivitet i relation til ældre, sundhed og præstation.

Link til igangværende forskningsprojekter i forskningsgruppen