Rapporter 2011 og tidligere

Rapporterne præsenteres efter udgivelsesår.

2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998

2011

Unges syn på idræt, bevægelse og sundhed i gymnasieskolen
En kvantitativ undersøgelse af Rysensteen Gymnasium
Stine Frydendal Nielsen, Marianne Brandt-Hansen, Glen Nielsen, Laila Ottesen, Lone Friis Thing
2011, 95 sider, download rapporten (pdf, 3.872 kb)

Kvinder på Toppen
Evaluering af 7 specialforbunds ligestillingsarbejde
Rikke Schou Jeppesen, Glen Nielsen, Gertrud Pfister
2011, 147 sider, download rapporten (pdf, 2.405 kb)

Sporttrack
Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv
Sine Agergaard og Annette Michelsen la Cour
2011, 36 sider, download rapporten (pdf, 326 kb)

Playground
Del-evaluering af projekt for samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder
Rikke Lambertz-Nilssen Hjort og Sine Agergaard
2011, 59 sider, download rapporten (pdf, 348 kb)

Vi har ikke indvandrere, men fodboldspillere
En rapport om fodbold som social integration i Øresundsområdet
Martin Treumer Gregersen
2011, 69 sider, hent rapporten (pdf, 309 kb)

Åbne fodboldbaner i dagtimerne
Igangsættelse af motionstiltag for inaktive grupper
Hvidbog om sundhedsfremme i kommunalt regi
Birgitte Rejkjær Krustrup, Stine Frydendal Nielsen, Laila Ottesen
2011, 113 sider, hent rapporten (pdf, 3.719 kb)

Talent Development in Danish Elite Athletes
Report for the project financed by Team Danmark
Karin Moesch, Anne‐Marie Elbe, Marie‐Louise Trier Hauge and Johan Wikman
2011, 46 sider, download rapporten (pdf, 888 kb)

2010

Københavns Idrætsskole
Evaluering af Københavns Idrætsskole fra 2007-2010
Lise Warren Pedersen
2010, 113 sider, hent rapporten (pdf, 1.360 kb)

Spillermigration og talentudvikling
Et komparativt studie af udenlandske spilleres betydning for unge nationale spillere i dansk og norsk damehåndbold
Rikke Lambertz-Nilssen Hjort, Sine Agergaard, Lars Tore Ronglan
2010, 64 sider, hent rapporten (pdf, 795 kb)

Frafald blandt kvindelige trænere
Undersøgelse for Dansk Svømmeunion

Hanne Petersen Refslund
2010, 48 sider, download rapporten (pdf, 417 kb)

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold
En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse
Laila Ottesen, Glen Nielsen & Marianne Brandt-Hansen
2010, 52 sider, download rapporten (pdf, 885 kb)

2009

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn
En gennemgang af den videnskabelige litteratur
Udredningsopgave for Fødevarestyrelsen
2009, 85 sider, download rapporten (pdf, 476 kb)

Virker det? og i givet fald hvorfor?
Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn
Annette Michelsen la Cour
2009, 115 sider, download rapporten (pdf, 1.409 kb)

Trænere i den frivillige idræt
– personlige projekter og velfærdsopgaver

En kvalitativ interviewundersøgelse
Jens Bjerregaard, Glen Nielsen, Laila Ottesen
2009, 78 sider, download rapporten (pdf, 2.699 kb)

Motionsfodboldens sundhedsfremmende potentiale
– en analyse af sociale netværk og deres betydning
En undersøgelse af motionsfodbold for kvinder
foretaget i samarbejde med DGI
Laila Ottesen, Rikke Jeppesen , Birgitte R. Krustrup
2009, 73 sider, download rapporten (pdf, 1.737 kb)

Københavns Idrætsskole
Statusrapport 2008-2009
Lise Warren Pedersen
2009, 28 sider, download rapporten (pdf, 4.806 kb)

2008

Københavns Idrætsskole
Statusrapport 2007-2008
Lise Warren Pedersen
2008, 36 sider, download rapporten (pdf, 1.910 kb)

Ældre og fysisk aktivitet
Muligheder for Idræt og motion i København
Gertrud Pfister, Mette Rosenlund Sørensen
2008, 58 sider, download rapporten (pdf, 1.3718 kb)

„AmarZoner“
Ekstern evaluering af to modelprojekter på Amager om sundhedsforebyggende arbejde for kvinder og piger – især med anden baggrund end dansk
Majbrit Mouridsen
2008, 76 sider, download rapporten (pdf, 3.863 kb)

Football4fun
Fodbold i nye rammer
Bettina Falk
2008, 65 sider, download rapporten(pdf, 339 kb)

Projekt Skolesport

Projekt Skolesport
Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune
Charlotte Østergaard
2008, 99 sider, download rapporten (pdf, 3.700 kb)

2007

Fra læge på Danmarks Ekspeditionen til Nordøst Grønland (1906-1908) til docent i gymnastikteori på Københavns Universitet
En fortælling om Johannes Lindhards første forsker- og lære(r)år
Kurt Jørgensen
2007, 16 sider, download rapporten (pdf, 1.819 kb)

Kvalitet i idrætsundervisning

Kvalitet i idrætsundervisning
En undersøgelse af idræt i 8. - 9. klasse
Helle Rønholt, Flemming Knudsen, Stinne Vorbjerg,
Annette Zachariassen
2007, 84 sider, download rapporten

Trænere i den frivillige idræt

Trænere i den frivillige idræt
En kvantitativ undersøgelse af udvalgte træneres vilkår
Laila Ottesen , Marianne Jensen
2007, 103 sider, download rapporten

Leaders in sport

Leaders in sport organisations who “dropped out”
A qualitative study about former leaders and voluntary leadership in sport
Report with the first selected results of the study
Anne Lykke Poulsen, Gertrud Pfister
2007, 75 sider, download rapport (engelsk)

2006

Inaktive danskere

En undersøgelse af de inaktive danskere
Kvantitative del
Laila Ottesen, Ole Skjerk
2006, 50 sider, download rapporten

Undersøgelse om fysisk inaktive danskere

Undersøgelse om fysisk inaktive danskere
Kvalitative del
Laila Ottesen, Ole Skjerk
2006, 43 sider, download rapporten

Undersøgelse om fysisk inaktive danskere - sammenfatning

Inaktivitetsundersøgelse
Sammenfatning
Laila Ottesen, Ole Skjerk
2006, 14 sider, download rapporten

FFIH

FFIH - En model til idrætsorganisering i lokalmiljøet?
Ekstern evaluering af Foreningen til Fremme af Idræt i Holmbladsgadekvarteret
Forfatter, Linnea Ytting. Faglig ansvarlig, Laila Ottesen
2006, 47 sider, download rapporten

2005

KVVIN

KVVIN "Kvinders Vægt og Velvære Nord-Vest"
Christine Mønsted, Laila Ottesen
2005, 59 sider, download rapporten

Forebyggende tiltag for overvægtige piger

Forebyggende tiltag for overvægtige piger i Københavns Nordvest kvarter
Evalueringsrapport
Rikke Ryttig, Laila Ottesen
2005, 40 sider, download rapporten

Forebyggende tiltag for overvægtige piger i Københavns Nordvest kvarter
Interviewdel til evalueringsrapport
Rikke Ryttig, Laila Ottesen
2005, 77 sider, download rapporten

Kvinder på toppen - om kvinder, idræt og ledelse
Delrapport 2
Gertrud Pfister, Ulla Habermann, Laila Ottesen
2005, 25 sider, download rapporten

Kvinder på toppen - om kvinder, idræt og ledelse
Delrapport 3
Gertrud Pfister, Laila Ottesen , Ulla Habermann
2005, 46 sider, download rapporten

Kvinder på toppen - om kvinder, idræt og ledelse
Sammenfatning
Gertrud Pfister, Laila Ottesen , Ulla Habermann
2005, 14 sider, download rapporten

Kvinder på toppen - idræt og ledelse i DGI
Gertrud Pfister
2005, 49 sider, download rapporten

Integration og det frivillige foreningsliv
Signe Boeskov, Thomas Ilkjær
2005, 117 sider, download rapporten

2004

Foundations in Europe

Foundations in Europe: Denmark
Where money meets visions
Ulla Habermann
2004, 100 sider, download rapport (engelsk)

2003

Kvinder på toppen - om kvinder, idræt og ledelse
Delrapport 1
Ulla Habermann, Laila Ottesen , Gertrud Pfister
2003, 34 sider, download rapporten

Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003
En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik
Ole Skjerk
2003, 91 sider, download rapporten

2002

Evaluering af Det Idrætspolitiske Idéprogram
Rapport I
Bjarne Ibsen
2002, 249 sider, download rapporten

Idræt, dans og bevægelse for børn
Evaluering af Det Idrætspolitiske Idéprogram
Rapport II
Mia Herskind
2002, 117 sider, download rapporten

At bevæge sig - fra klient til individ
Evaluering af Det Idrætspolitiske Idéprogram
Rapport III
Sally Anderson
2002, 136 sider, download rapporten

Idræt som socialt kit
Evaluering af Det Idrætspolitiske Idéprogram
Rapport IV
Morten Mortensen
2002, 110 sider, download rapporten

Om adgang
Evaluering af Det Idrætspolitiske Idéprogram
Rapport V
Ole Skjerk
2002, 97 sider, download rapporten

Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002
En status- og analyserapport af nuværende idrætsfaciliteters anvendelse og potentielle faciliteters udformning og placering
Laura Munch
2002, 189 sider, download rapporten

Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002
Sammenfatning
En status- og analyserapport af nuværende idrætsfaciliteters anvendelse og potentielle faciliteters udformning og placering
Laura Munch
2002, 75 sider, download rapporten

2001

Kultur- og fritidsundersøgelsen i Herlev Kommune
Børn og unges fritidsvaner i Herlev Kommune
Laila Ottesen
2001, 59 sider, download rapporten (pdf, 691 kb)

How Societies create Movement

How Societies create Movement Culture and Sport
International Seminar: 21.-24. June 2000 in Copenhagen
Knut Dietrich (ed.)
2001, 128 sider, download rapport (engelsk)

2000

Børn, idræt og hverdagsliv - i tal og tale
Laila Ottesen, Bjarne Ibsen
2000, 129 sider, download rapporten

Motiver til frivillighed - frivillige i idrætsforeninger
Ulla Habermann
2000, 103 sider, download rapporten

1999

Idræt, motion og hverdagsliv - i tal og tale
Laila Ottesen, Bjarne Ibsen
1999, 84 sider, download rapporten

1998

Børn & Eliteidræt

Børn og Eliteidræt - i tal
Delrapportering af forskningsprojekt
Bente Jensen, Bjarne Hjorth Andersen
1998, 84 sider, download rapporten