2. april 2013

Idræt, medborgerskab og social kapital

Sammenhænge mellem social baggrund, idræt, medborgerskab og social kapital blandt elever på Bakkegårdsskolen i Gentofte

 

Charlotte Østergaard & Glen Nielsen

 

2013, 56 sider, download rapport (pdf, 1.759 kb)

En undersøgelse af sammenhængen mellem social baggrund, idræt, medborgerskab og social kapital blandt elever på Bakkegårdsskolen i Gentofte.

Undersøgelsen viser at, der er en signifikant sammenhæng mellem etnisk baggrund, boligforhold og forældrenes jobsituation. Hvad angår elevernes sociale kapital, viser undersøgelsen, at både skole og daginstitutioner er centrale og betydningsbærende institutioner for elevernes venskabsdannelse.

Ca halvdelen af alle venskabsrelationer blandt de deltagende elever i undersøgelsen er dannet til børn i samme klasse. I undersøgelsen ses desuden en stærk statistisk signifikant sammenhæng mellem elevernes tilfredshed med medbestemmelse, og hvor godt de kan lide at have idræt.